27 July 2021

[EN/RO] ‘Meditation upon Measure’ by Mircea Stănescu at Gaep Gallery

Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep
[EN/RO] ‘Meditation upon Measure’ by Mircea Stănescu at Gaep Gallery
Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep

[EN]

Gaep presents Meditation upon Measure (June 5 – July 31, 2021), an overview of Mircea Stănescu’s oeuvre from the 1980s through a significant body of works restored for the exhibition. Spanning both gallery floors, the solo show contextualizes this decade in the artist’s practice both in relation to his more recent work and to the circumstances in which the artists of the ’80s generation made their debut and carved their own path.

One of the artists trained in the experimental laboratories of Atelier 35 in Bucharest and Sibiu in the 1980s, Mircea Stănescu works across drawing, photography, collage, object, tapestry, video, painting. He is interested in grasping identity and subjectivity, and puts forward nuanced perspectives on history and memory.

As Liviana Dan, the curator of the exhibition at Gaep, notes, ”in the 1980s you made art because you liked to make art. To rethink the framework, the limits. Experienced in this regard, Mircea Stănescu offers a thematic, stylistic, personal, revelatory account on the nightmare of history, on the power of the body, on lucidity, revolt and materiality.”

Meditation upon Measure (Meditație asupra Măsurii, a title taken from a series of three works from 1986) revives large-scale collages and other mixed media works on paper or fabric made during the last decade of the communist regime. Damaged as years went by, they were meticulously restored during the months leading up to the exhibition. All but a few have never been exhibited before.

Among the various mediums of expression in Mircea Stănescu’s work, collage is a deliberate choice. “Collage reveals the entrance to the layers of world’s print culture”, he says. “In a totalitarian environment, ‘the samizdat era’ meant furtive access to culture, to ‘under-the-table’ books. Communication was poisoned. Risks were disguised. (…) Collage expresses an instinctive discontent, a reflex of a bankrupt existentialism, with empty drawers, bearing the convulsive trace left by red propaganda.”

The visual power and impressive scale of these collages, more than 2.5 meters high, are balanced throughout the exhibition by the poetic intensity of Stănescu’s abstract works. Viewed together, this body of work acts as a piece of cultural history that spotlights an artist of the ’80s generation who – both through his studio practice and his leadership of Atelier 35 in Sibiu – played an active role in the making of an alternative public sphere: the artistic underground of the period.

Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep
Mircea Stănescu, 'Untitled', 1987-1988, collage, 267 x 164 x 4.3 cm
Mircea Stănescu, 'Untitled', 1987-1988, collage, 267 x 164 x 4.3 cm
Mircea Stănescu, 'Untitled', 1987-1988, collage, 267 x 164 x 4.3 cm
Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep
Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep
Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep
Mircea Stănescu, 'Untitled', 1987-1988, collage, 267 x 164 x 4.3 cm
Mircea Stănescu, 'Heavy Rows', 2020, makeup crayon and golden ink on agenda paper, 20 x 16 cm
Mircea Stănescu, 'Meditație asupra măsurii. Panou 2', 1986, mixed technique on fabric, 111 x 133 cm (123 x 146 x 4.5 cm framed)
Mircea Stănescu, 'Meditation upon Measure', exhibition view at Gaep

[RO]

Gaep prezintă Meditation upon Measure (5 iunie – 31 iulie 2021), o incursiune în practica din anii ’80 a lui Mircea Stănescu, prin intermediul unui corp important de lucrări restaurate cu ocazia expoziției. Desfășurându-se pe ambele etaje ale galeriei, expoziția personală contextualizează această decadă de activitate a artistului atât în raport cu perioada mai recentă de creație, cât și în raport cu circumstanțele în care a debutat și a lucrat generația ’80.

Unul dintre artiștii formați în laboratoarele experimentale ale Atelier 35 din București și Sibiu în anii ’80, Mircea Stănescu lucrează cu medii variate: desen, fotografie, colaj, obiect, tapiserie, video, pictură. Este interesat să înțeleagă identitatea și subiectivitatea și propune perspective nuanțate asupra istoriei și memoriei.

Așa cum notează Liviana Dan, curatorul expoziției de la Gaep, „în anii ’80 făceai artă pentru că îți plăcea să faci artă. Să regândești cadrul, limitele. Experimentat în această dimensiune, Mircea Stănescu oferă un reportaj tematic, stilistic, personal și revelator despre coșmarul istoriei, puterea corpului, despre luciditate, revoltă, materialitate.”

Meditation upon Measure (Meditație asupra Măsurii, titlu preluat de la o serie de trei lucrări din 1986) recuperează colaje de mari dimensiuni și alte lucrări în tehnică mixtă pe hârtie sau material textil, realizate în ultimul deceniu al regimului comunist. Deteriorate odată cu trecerea anilor, ele au fost restaurate în 2021, pentru această expoziție. O mare parte dintre ele sunt, astfel, prezentate public în premieră.

Pentru Mircea Stănescu, colajul reprezintă un mijloc de expresie ales deliberat. „Colajul”, spune el, „deconspiră accesul la straturile culturii tipărite universale. Într-un mediu totalitar, «epoca samizdatului» a însemnat accesul la cultură pe apucate, la cărți «pe furate». Comunicarea era otrăvită. Riscurile erau deghizate. (…) Colajul exprimă o nemulțumire instinctivă, un reflex al unui existențialism falit, cu sertarele goale, ce purta stigmatul convulsiv al propagandei roșii.”

Forța vizuală și prezența impunătoare a acestor colaje de peste 2,5 metri înălțime intră în dialog, în expoziție, cu intensitatea poetică a lucrărilor abstracte. Privite împreună, lucrările funcționează ca un fragment de istorie culturală ce readuce în atenție activitatea unui artist din generația ’80 care – și prin practica de atelier, și prin demersul de a conduce Atelier 35 din Sibiu – a jucat un rol în conturarea unei sfere publice alternative, a underground-ului artistic din perioada respectivă.

Imprint

ArtistMircea Stănescu
ExhibitionMeditation upon Measure
Place / venueGaep Gallery, Bucharest, Romania
Dates5 June – 31 July 2021
Curated byLiviana Dan
Websitegaepgallery.com/
Index

See also