16 September 2020

[EN/LT] ‘Warowland’ at the Timofey Manor

[EN/LT] ‘Warowland’ at the Timofey Manor

[EN]

The silk-covered ceilings are dancing with colourful reproductions hidden behind fifty-two thousand bricks, while he assembles the walls and dismantles them again several dozen times, narrows the halls, fills the outdoor and indoor pools with water, and casts the throne. In the meantime, the landscapes, still lifes and acts trapped on the ceilings of the lilac staircase lean on each other’s edges.

Count Timofey is standing in the tower, his gaze finally reaching the peaks of the predecessor, hanging on the other side of the lake.

In the second half of the 20th century, the folk master Timofey Zhevzhikov began to build a duplicate of the Lentvaris Manor (1861–1869, architect Friedrich Gustaw von Schacht) – a 4-storey, 360-square-meter house. Zhevzhikov’s several-decades-long project included examples of reproductions of Western European paintings, decoration of walls and ceilings, brutalist-style concrete castings and vital sketches of dreams on the walls. The reality constructed by the folk master could not catch up with the author’s ambiguous visions, influenced by the change of times and values as well as coincidences. The silhouettes and shades of the building changed, and the fruit of endless enthusiasm kept growing.

Inspired by Aistė Bimbirytė-Mackevičienė’s research on Vladislav Tishkevich’s collection gathered in the early 20th century and exhibited in the antique gallery Galleria Warowland which he himself founded in Italy, a duo of Lokomotif curators opens the doors of Timofey’s Manor to the public for the first time.

Swapping the syllables of the official 19th-century Lentvaris City name, Landwarów, a neologism Warowland is born, taking on a new meaning. It is a land of unfamiliar lifestyles and fantasies, a land teeming with new ideas.

The participants of the group exhibition – visiting artists and researchers – explore the parallels of already extinct and unfinished collections.

Timofey Zhevzhikov work (detail) at 'Warowland' exhibition
'Warowland', exhibition view
Timofey Zhevzhikov's architectural drawings at 'Warowland' exhibition
Gedvilė Tamošiūnaitė, 'SUCH A PLACE IS THE SPACE WITHIN A SCREEN' at 'Warowland' exhibition
Gedvilė Tamošiūnaitė, 'SUCH A PLACE IS THE SPACE WITHIN A SCREEN' at 'Warowland' exhibition
Gedvilė Tamošiūnaitė, 'SUCH A PLACE IS THE SPACE WITHIN A SCREEN' at 'Warowland' exhibition
Ulijona Odišarija, 'Pressed' at 'Warowland' exhibition
Ulijona Odišarija, 'Pressed' at 'Warowland' exhibition
Timofey Zhevzhikov, 'The Second Half of the 20th Century' at 'Warowland' exhibition
Rūta Spelskytė-Liberienė, 'Collection in the Orangery' at 'Warowland' exhibition
Rūta Spelskytė-Liberienė, 'Collection in the Orangery' at 'Warowland' exhibition
Rūta Spelskytė-Liberienė, 'Collection in the Orangery' at 'Warowland' exhibition

 

[LT]

Šilku dengtos lubos šokdina spalvingas reprodukcijas, apstatytas penkiasdešimt dviem tūkstančiais plytų, kol jis kelias dešimtis kartų lipdo ir ardo sienas, siaurina sales, vandeniu pildo lauko ir vidaus baseinus, išlieja sostą. O alyvinės laiptinės lubose įstrigę peizažai, natiurmortai ir aktai remiasi į vienas kito briaunas.

Bokšte stovi grafas Timofėjus, pagaliau jo žvilgsnis siekia pirmtako smailes, kybančias kitapus ežero.

XX a. antroje pusėje liaudies meistras Timofėjus Ževžikovas pradėjo statyti Lentvario dvaro (18611869 m., architektas G. fon Šachtas) antrininką – 4 aukštų, 360 kvadratinių metrų ploto namą. T. Ževžikovo ne vieną dešimtmetį užtrukusiame projekte  – Vakarų Europos tapybos reprodukcijų pavyzdžiai, sienų ir lubų puošyba, brutalistinio stiliaus betono liejiniai ir vitališki svajonių eskizai ant sienų. Liaudies meistro konstruota realybė nespėjo vytis daugiaprasmių autoriaus vizijų, kurioms įtaką padarė laikmečių ir vertybių kismas, atsitiktinumai. Keitėsi pastato siluetai, atspalviai, begalinio entuziazmo vaisius vis augo.

„Lokomotif“ kuratorių duetas, įkvėptas Aistės Bimbirytės-Mackevičienės tyrimo apie Vladislovo Tiškevičiaus XX a. pradžioje sukaupą ir Italijoje įkurtame antikvariate  „Galleria Warowland“ eksponuotą kolekciją, pirmą kartą viešai atveria Timofėjaus dvaro duris.

Sukeitus XIX a. įsigalėjusio Lentvario miesto vietovardžio „Landwarów“ skiemenis gimęs naujadaras „Warowland“ įgauna naują prasmę. Tai – nepažinto gyvenimo būdo, fantazijų ir verdančių idėjų žemė.

Grupinės parodos dalyviai – kviestiniai menininkai ir tyrėjai narsto jau išnykusių ir neužbaigtų kolekcijų paraleles.

Imprint

ArtistAistė Bimbirytė-Mackevičienė, Marija Drėmaitė, Ulijona Odišarija, Rūta Spelskytė-Liberienė, Gedvilė Tamošiūnaitė, Timofey Zhevzhikov
ExhibitionWAROWLAND
Place / venueTimofey Manor in Lentvaris, Lithuania
Dates30 July – 30 August 2020
Curated byLokomotif collective
Websitewww.facebook.com/hi.lokomotif/
Index

See also