4 November 2020

[EN/LT] ‘The Spectral Forest’ at Nida Art Colony

Installation view The Spectral Forest at NAC of Vilnius Academy of Arts
[EN/LT] ‘The Spectral Forest’ at Nida Art Colony
Installation view The Spectral Forest at NAC of Vilnius Academy of Arts

[EN]

From 28 August 2020, Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts is showing The Spectral Forest – an international group exhibition of eight contemporary artists working across a range of media and themes, exploring a spectrum of histories, ecologies, and mythologies intertwined with both local and planetary woodlands. The group exhibition, curated by Stockholm-based curator Rado Ištok, marks the final chapter of 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture, a continuous European Cooperation Project carried out at the NAC since 2017, focused on themes of liminality, reconciliation, and passage. 

The Spectral Forest presents newly commissioned and existing works as a promenade through an enchanted forest – a concept based on the significance of the sacred groves in the Baltic region, as well as on-going deforestation and afforestation, and past displacement and resettlement on the Curonian Spit. Referring not only to spectres, ghosts, and spirits traditionally residing in the forest, but also to the notion of the spectrum as a condition that is not limited to a specific set of values, the exhibition poses continuity, fluidity, and permeability against the reductive binaries and divisive language increasingly dominating the political climate. 

While some works presented in The Spectral Forest are rooted in the locality of Nida, they are not limited to it. Eglė Budvytytė’s inter-species film Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars, in collaboration with Marija Olšauskaitė and Julija Steponaityte and co-produced by the Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA), or Mark Ther’s Golo, were shot in the surroundings of Nida. While Golo is an exploration of the LGBTIQ+ potentialities in the region through the figure of Golo Mann, the son of locally and internationally renowned writer Thomas Mann, works by Elin Már Øyen Vister and Santiago Mostyn attempt to reconnect the entangled histories of the Baltic coast with the shores of Scandinavia and the Carribean islands respectively. The  monumental new series of bleached drawings by Paul Maheke, currently nominated for The Future Generation Art Prize, is a continuation of his interest in cosmology and communication between different worlds and times, a theme also explored in the work of Jin Mustafa, including in her new film Ahead of Sight. In comparison, Susanna Jablonski’s sculptures and Ieva Rojūtė’s textual and spatial installations offer glimpses into intimate worlds through their affective charge, enveloping us like a forest growing from the deep roots of memories and interpersonal relations. 

The exhibition, alongside an accompanying catalogue (to be published in January 2021), is the final chapter of the four formats – alongside a residency, a workshop, and two publications – guest-curated by Rado Ištok at NAC within the 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture, a European Cooperation Project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union. As a part of the programme, five of the participating artists took part in a two-month residency at NAC in Autumn 2019 in order to produce newly commissioned works for the exhibition. In parallel, a three-day workshop, Dwelling on the Threshold, exploring spaces of passage, flux, and fluidity, took place at Nida Art Colony in October 2019, accompanied by an eponymous online handbook published in February 2020.

Installation view 'The Spectral Forest' at NAC of Vilnius Academy of Arts within the framework of 4Cs. 28 August – 8 November 2020
Installation view 'The Spectral Forest' at NAC of Vilnius Academy of Arts; video: Santiago Mostyn, 'Drawing for Bellevue Estate', 2018. 16mm to 2K transfer, stereo sound, colour/black & white, 12’00”. Courtesy of the artist
Susanna Jablonski, 'Adrianna's Akato', 2019. Marble, paper clay, glass, ceramic, video, various materials. Courtesy of the artist
Installation view 'The Spectral Forest' at NAC of Vilnius Academy of Arts. In the front: Susanna Jablonski, 'Henry’s Couch', 2019. Marble, paper clay, wasp nest, ceramic, textile. Courtesy of the artist
Paul Maheke, 'We took a sip from the devil’s cup', 2020. Bleach on fabric, hand blown glass. Courtesy of the artist and Galerie Sultana, Paris. Commissioned for 'The Spectral Forest'
Video: Mark Ther, 'Golo', 2020. Video, 21 min. Courtesy of the artist. Wall piece: Ieva Rojūtė, 'It’s Haunting, Natural, Cruel and Kind', 2020. Wall stickers, wallpaper. Courtesy of the artist. Both commissioned for 'The Spectral Forest'
Video on the left: Eglė Budvytytė with Marija Olšauskaitė and Julija Steponaitytė, 'Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars', 2020. HD video, 29 min. Courtesy of the artist. Commissioned for 'The Spectral Forest' and 2nd Riga International Biennial of Contemporary Art, RIBOCA2
Installation view 'The Spectral Forest' at NAC of Vilnius Academy of Arts
Video: Jin Mustafa, 'Ahead of Sight', 2020. Video, 5 min. Courtesy of the artist. Commissioned for 'The Spectral Forest'
Paul Maheke, 'We took a sip from the devil’s cup', 2020. Bleach on fabric, hand blown glass. Courtesy of the artist and Galerie Sultana, Paris. Commissioned for 'The Spectral Forest'
Installation view 'The Spectral Forest' at NAC of Vilnius Academy of Arts
Ieva Rojūtė, 'It’s Haunting, Natural, Cruel and Kind', 2020. Wall stickers, wallpaper. Courtesy of the artist. Commissioned for 'The Spectral Forest'
Elin Már Øyen Vister, 'Offerings to the voices of the wind, the sea, the land', 2020. Ceramic, wood, text, sound, music, seawater. Courtesy of the artist. Commissioned for 'The Spectral Forest'

[LT]

Nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijoje veiks paroda Šmėklų miškas – tarptautinė aštuonių šiuolaikinio meno kūrėjų, dirbančių su skirtingomis medijomis ir temomis, ekspozicija, kurioje tiriamas vietiniuose ir visos planetos miškuose persipynusių istorijų, ekologijų ir mitologijų spektras. Grupinė paroda, kuruojama Stokholme gyvenančio kuratoriaus Rado Ištoko, žymi paskutinę 4K: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą, NMK nuo 2017 m. vykdomo tęstinio Europos bendradarbiavimo projekto, dalį. Jame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ribinių ir tranzitinių situacijų, susitaikymo ir kultūros pereinamumo temoms.

Parodoje Šmėklų miškas pristatomi ir nauji ir anksčiau sukurti darbai, kviečiantys pasivaikščioti po užburtą mišką – idėją, paremtą šventųjų girių reikšme Baltijos regione, taip pat naikinimo ir kultivavimo, perkėlimo bei iškeldinimo Kuršių nerijoje istorija. Parodos pavadinimas užsimena ne tik apie šmėklas, vaiduoklius ir dvasias (angl. spectre – šmėkla, pamėklė), tradiciškai gyvenančius miške, bet ir apie spektrą (angl. spectrum) – būseną, neapribotą atskirų verčių rinkiniu. Tokiu būdu paroda akcentuoja tęstinumą, takumą ir laidumą kaip priešpriešą siauroms dvinarėms kategorijoms ir priešinančiai kalbai, vis labiau dominuojančiai politiniame klimate. Dalis Šmėklų miške pristatomų kūrinių yra susiję su Nidos, kaip vietovės, specifika, tačiau vien ja neapsiriboja. Eglės Budvytytės tarprūšinis filmas Dainos iš komposto: mutuojantys kūnai, bliūkštančios žvaigždės, sukurtas drauge su Marija Olšauskaite ir Julija Steponaityte ir prodiusuotas kartu su Tarptautine Rygos šiuolaikinio meno bienale (RIBOCA), ir Marko Thero Golo buvo filmuoti Nidos apylinkėse. Kol Golo tyrinėjamas LGBTIQ+ potencialas regione, atskleidžiamas per Golo Manno, rašytojo Thomo Manno sūnaus, asmenybę, Elin Már Øyen Vister ir Santiago Mostyn kūriniuose bandoma persipynusias Baltijos pakrantės istorijas naujai sujungti su, atitinkamai, Skandinavijos krantais ir Karibų salomis. Nauja monumentali išbalintų piešinių serija, sukurta šiuo metu „The Future Generation Art Prize“ premijai nominuoto Paulo Maheke, tęsia jo susidomėjimą kosmologija ir komunikacija tarp skirtingų pasaulių bei laikmečių – temą, taip pat plėtojamą Jin Mustafos darbuose, įskaitant ir jos naują filmą Užbėgant regai už akių. Tuo tarpu Susannos Jablonski skulptūros ir Ievos Rojūtės tekstinės bei erdvinės instaliacijos leidžia į intymius pasaulius pažvelgti pro jų emocinį krūvį, apglėbiantį mus it miškas, augantis iš gilios prisiminimų ir tarpusavio ryšių dirvos.

Ši paroda ir 2021 m. sausį pasirodysiantis jos katalogas – paskutinis iš keturių kviestinio kuratoriaus Rado Ištok Nidos meno kolonijoje (NMK) kuruoto projekto skyrių. Įvairius formatus apimantis projektas Nidoje įgyvendintas kaip platesnio Europos bendradarbiavimo projekto 4K: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą (angl. 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture), bendrai finansuojamo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“, dalis. Vykdant minėtą programą, penki iš projekte dalyvaujančių menininkų 2019 m. rudenį du mėnesius praleido NMK rezidencijoje, kur ruošė naujus kūrinius parodai. Tų pačių metų spalio mėnesį kolonijoje vyko trijų dienų dirbtuvės Lūkuriuojant ant slenksčio (angl. Dwelling on the Threshold), kurių metu tyrinėtos perėjimo, srauto ir takumo erdvės. Vėliau, 2020 m. vasario mėn., išleistas to paties pavadinimo dirbtuves dokumentuojantis elektroninis leidinys.

Imprint

ArtistEglė Budvytytė, Susanna Jablonski, Paul Maheke, Santiago Mostyn, 
Jin Mustafa, Ieva Rojūtė, Mark Ther, Elin Már Øyen Vister
ExhibitionThe Spectral Forest
Place / venueNida Art Colony of Vilnius Academy of Arts
Dates28 August – 8 November 2020
Curated byRado Ištok
PhotosAnsis Starks
Websitenidacolony.lt
Index

See also