8 October 2020

[EN/LT] ‘The Board’ by Robertas Narkus at Vartai Gallery

[EN/LT] ‘The Board’ by Robertas Narkus at Vartai Gallery

[EN]

Robertas Narkus’s exhibition The Board presents the outcome of the artist’s creative processes throughout the quarantine period: an installation of human-sized photographs and objects occupying the entirety of the Vartai Gallery spaces. The artist uses objects, wires, ropes, building materials and remnants of artworks collected in his studio to construct expressive still life avatars. Perhaps these are members of an imaginary organization, committee, or directorate, posing for a corporate portrait.

In his work, Narkus often draws inspiration from the world of business and start-ups. Contrasting its spirit of optimism and perseverance with the feeling of frustration and disappointment, the artist does not only create tragicomic performances, video works and collages, but is also the founder or council member of many cultural and business organizations. There is a lot of humour in his work. However, this irony is ambiguous: the artist admits to sometimes becoming a rebellious screw in the neoliberal machine himself.

The artist’s return to the genre of photography in this exhibition was not accidental. Having worked in the field of commercial photography for many years, here Narkus demonstrates his mastery: gigantic hyper-realistic photographs disturb us with their brutal detail, inviting us to take a closer look at unadorned reality and celebrate it. Recognizably, with a certain ease and a smile, Narkus provokes the viewer, good taste and the art market by challenging safe minimalism. Illuminated by a bright and even light, the objects in the photographs seem to become anthropomorphic beings. Or perhaps it is a form of life that has nothing to do with humans, deciding our destinies in a never-ending videoconference. The answers are to be found in the upcoming exhibition.

Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery
Robertas Narkus, 'The Board', exhibition view at Vartai Gallery

 

[LT]

Roberto Narkaus parodoje „Valdyba“ pristatomi karantino metu menininko subrandinti kūrybiniai vaisiai – visas galerijos „Vartai“ erdves užimanti žmogaus dydžio fotografijų ir daiktų instaliacija. Iš studijoje surinktų objektų, laidų, virvių, statybinių medžiagų ir meno kūrinių likučių menininkas konstruoja ekspresyvius natiurmortus-avatarus. Galbūt tai – menamos organizacijos, komiteto ar valdybos nariai, pozuojantys korporatyviniam portretui.

Savo kūryboje Narkus dažnai įkvėpimo semiasi iš verslo ir startuolių pasaulio. Supriešindamas jame tvyrančią optimizmo ir veržlumo dvasią bei nusivylimo kartėlį, autorius ne tik kuria tragikomiškus performansus, videodarbus ir koliažus, bet taip pat yra ne vienos kultūrinės ir verslo organizacijos įkūrėjas ar tarybos narys. Narkaus darbuose esama daug humoro; tačiau ši ironija labai dviprasmiška – menininkas prisipažįsta pats kartais esąs maištaujantis neoliberalios sistemos sraigtelis.

Sugrįžimas prie fotografijos žanro šioje parodoje nėra atsitiktinumas. Komercinės fotografijos srityje ne vienerius metus dirbęs kūrėjas demonstruoja meistrystę: gigantiškos hiperrealistinės nuotraukos glumina savo brutaliu detalumu, kviesdamos dar kartą atidžiau pažvelgti į nepagražintą tikrovę ir ją švęsti. Atpažįstamai, lengvai ir su šypsena Narkus provokuoja žiūrovą, gerą skonį ir meno rinką mesdamas iššūkį saugiam minimalizmui. Apšviesti ryškia ir tolydžia šviesa, nuotraukose vaizduojami daiktai, regis, tampa antropomorfinėmis būtybėmis. O galbūt tai – nieko bendro su žmonėmis neturinčios gyvybės formos, sprendžiančios mūsų likimus niekada nesibaigiančioje vaizdo konferencijoje.

Imprint

ArtistRobertas Narkus
ExhibitionThe Board
Place / venueVartai Gallery
Dates10 September – 9 October 2020
Curated byNeringa Bumblienė
Websitewww.galerijavartai.com
Index

See also