23 April 2021

[EN/LT] ‘Double Double’ by Laura Kaminskaitė at CAC Vilnius

[EN/LT] ‘Double Double’ by Laura Kaminskaitė at CAC Vilnius

[EN]

Occupying the main exhibition hall of the CAC, Double double is Laura Kaminskaitė’s most comprehensive solo presentation to date. The exhibition is an exercise in handling information sensitively, which combines new works and scenarios with reappearances and reappraisals of the last decade of the artist’s activity.

In her practice, the Vilnius-based artist initiates events through objects, language, abstract forms, and subtle alterations to common routines and situations. Using efficient and familiar processes of mediation, her works generate imaginary relationships, textures, rhythms, and movements, that choreograph exhibitions, scenarios, and narratives for the viewer. Commenting on the present conditions while conjuring events in the past and future, it is the design of a parasitic language that inhabits existing things with new thoughts.

Kaminskaitė’s practice deploys a keen awareness to logics of display, which is also apparent in her frequent work as an exhibition designer and curatorial collaborator. Activated in strangely vague times, Double double compares and conflates practices of presentation that reside in, or grab, daily items.

It considers the exhibition format itself as a technology. A routine for the display and apprehension of information, exhibitions are always in a reciprocal relationship with the objects, ideas, bodies, and interactions within it. Artworks double the logics of their means of display, and exhibitions overlap and double the artworks in turn. This interplay induces a certain style of movement and awareness, a tempo that connects physical to mental shifts. You bring your day into the exhibition and leave carrying its rhythms and logics back out into the world. Sometimes the work only appears later on, and then reverberates in your mind and emerges at unexpected moments along your subsequent journeys. Double double tests how this promise and awareness changes the shape of our activities and relationships, generating a succession of double takes by addressing the exhibition as peculiar system that contains and refracts the everyday.

The exhibition echoes a street at both day and night, incorporating modes of presentation from the urban environment and social spaces, as well as large flights of steps that recall lofty locales and civic architecture. Like street mimes, a pair of performers enact subtle movements and activate the exhibition. A portion of the exhibition hall is bathed in a pink light, producing an imaginary colour that is constructed in the mind. Double double is a space for social being that provides volume for conversation to erupt and for the body and mind to wander. One can never be sure what to expect, or if the show will be the same at each repeated visit. You might encounter other curious individuals occupying the exhibition, reflecting, inspecting, investigating, lingering, and perhaps sharing in acts of intimate presentation. Distributed conversations are guaranteed.

Laura Kaminskaitė, 'Double double', exhibition view at CAC Vilnius
Laura Kaminskaitė, 'Night Drive', 2021, found video, courtesy of Simonas Cibas
Laura Kaminskaitė, 'Abstract Thinker', 2015, print on A2 paper, UV car film on glass
Laura Kaminskaitė, 'Sugar Entertainment', 2011– (ongoing), sugar
Laura Kaminskaitė, 'Night Shifter', 2019–2020, series, ink on A4 paper
Laura Kaminskaitė, 'Afterthoughts', 2020, xerox prints
Laura Kaminskaitė, 'Afterthoughts', 2020, xerox prints
Laura Kaminskaitė, 'Double double', exhibition view at CAC Vilnius
Laura Kaminskaitė, 'Double double', exhibition view at CAC Vilnius. 'With Being critical may also be just another way to love', 2021, performance enacted by Ieva Tarejeva
Laura Kaminskaitė, 'Double double', exhibition view at CAC Vilnius. 'With Being critical may also be just another way to love', 2021, performance enacted by Ieva Tarejeva
Laura Kaminskaitė, 'Double double', exhibition view at CAC Vilnius
Laura Kaminskaitė, 'Double double', exhibition view at CAC Vilnius
Laura Kaminskaitė, 'Untitled', 2017, paper collage
Laura Kaminskaitė, 'Afterthoughts', 2020, xerox prints
Laura Kaminskaitė, 'Something something', 2016, gif file
Laura Kaminskaitė, 'Turn smile laugh sashay conversation smile laugh spring up smile laugh talk', 2017, paper, gel ink pen
Laura Kaminskaitė, 'Not Yet Titled (Lips)', 2020, neon tubing
Laura Kaminskaitė, 'Permanent Vacation', 2021, metal, plastic, wood, and textile

[LT]

Lauros Kaminskaitės solo paroda „Double double“ didžiojoje ŠMC salėje – tai iki šiol išsamiausia šios menininkės kūrybos apžvalga. Čia pristatomi naujausi menininkės kūriniai ir scenarijai, o taip pat – naujos kai kurių paskutiniojo dešimtmečio kūrinių versijos.

Vilniuje gyvenanti menininkė kuria įvykius – tam ji pasitelkia objektus, kalbą, abstrakčias formas, subtiliai keičia nusistovėjusias rutinas ir įprastas situacijas. Naudodama gerai pažįstamus ir tiksliai parinktus tarpininkavimo procesus, ji pasufleruoja įsivaizduojamus santykius, tekstūras, ritmus ir judesius, per kuriuos išsiskleidžia parodų, scenarijų ir pasakojimų choreografija. Tokiose kompozicijose lygia greta dalyvauja ir tai, kas vyksta dabar, ir praeities bei ateities įvykiai. Kaminskaitės meno kalba parazituoja įprastoje kalboje, įkurdama pažįstamose dalykuose naujas reikšmes.

Menininkės kūrybai būdingas skvarbus eksponavimo logikos suvokimas, kuris atsispindi ir jos kaip parodų architektės bei kuratorės veikloje. „Double double“ į patį parodos formatą kviečia pažvelgti kaip į tam tikrą technologiją – kaip į pratimą, skirtą informacijos išeksponavimui ir suvokimui. Paroda visuomet dalyvauja dvipusiame ryšyje su joje esančiais objektais, idėjomis ir sąveikomis: meno kūriniai atkartoja savo eksponavimo logiką, o paroda savo ruožtu atkartoja meno kūrinius ir su jais sutampa. Ši žaismė kuria tam tikrą judesio ir suvokimo stilių, tempą, susiejantį fizinius judesius su tuo, kaip juda mintys. Ateidamas į parodą atsineši į ją savo dieną, o išeini nešinas parodos ritmais ir logikomis. Kartais pats kūrinys pasirodo tik vėliau, o tuomet lieka aidėti mintyse ir netikėtai išnyra tolesnėse kelionėse. „Double double“ tikrina, kaip šis pažadas ir suvokimas keičia mūsų veiksmus ir mūsų santykius.

Parodoje ataidi dienos ir nakties gatvės gyvenimas; joje gausu urbanistinei aplinkai ir susibūrimo erdvėms būdingų eksponavimo būdų. Čia galima rasti platų laiptų maršą, primenantį didingas vietoves ir viešosios paskirties pastatus. Pora žmonių, panašių į gatvės mimus, savo subtiliais judesiais įkvepia parodai gyvybės. Rausva šviesa, užliejusi dalį parodos erdvės, kuria įsivaizduojamą spalvą ją matančiojo galvoje. „Double double“ – tai vieta socialiai būtybei, suteikianti erdvę pokalbiui ir minčių kelionėms. Niekada negali būti tikras, ko tikėtis, ir ar darkart apsilankius paroda bus tokia pat. Gali susidurti su kitais smalsiais individais, įsikūrusiais parodoje, mąstančiais, apžiūrinėjančiais, tyrinėjančiais, delsiančiais ir galbūt pasiruošusiais kuo nors pasidalinti. Garantuojame, kad bus apie ką, o gal ir su kuo pasikalbėti.

Laura Kaminskaitė

Imprint

ArtistLaura Kaminskaitė
ExhibitionDouble Double
Place / venueContemporary Art Center, Vilnius, Lithuania
Dates19 March – 25 April 2021
Curated byPost Brothers
PhotosUgnius Gelguda
Websitewww.cac.lt
Index

See also