27 May 2020

[EN/LT] ‘China’ by Mindaugas Navakas at AV17 Gallery

Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
[EN/LT] ‘China’ by Mindaugas Navakas at AV17 Gallery
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020

[EN]

One of the most renowned Lithuanian sculptors’ Mindaugas Navakas solo exhibition “China” is opening up on May 12th in gallery (AV17).

Works of Mindaugas Navakas are well-known even to those who don’t have a specific interest in art, since his colossal sculptural objects are an important part of both Lithuanian and abroad public spaces and buildings. These are works such as “The Hook” on the former palace of railway workers in Vilnius, “Two-Storey” next to Neris river or “Four Large Reliant Sculptures” next to MO museum. Navakas is a part of the generation that in the 70s – 80s revived the expression of sculpture as well as contributed to the whole conceptual change of sculpture in Lithuania. Navakas is more of a sculptor-researcher, constantly analysing various materials. He does not avoid working with huge scale sculptures, nor with smaller plastics, photography or graphic art. Navakas allows the material be the answer to sometimes serious, sometimes ironic point of view to the surroundings.

In the exhibition “China” at gallery (AV17), Mindaugas Navakas presents his most recent objects made out of porcelain. While researching one of the most valuable materials of ceramics, author unlocks the expressive nature and aesthetic refinery of the material. While giving special attention to the space of the exhibition, sculptor creates the atmosphere of hygienic whiteness, thus emphasising some of the most important achievements of civilization – sanitation and the mastered craft of porcelain making. Objects are combined altogether with ready-mades that have accumulated their own stories, thus multiplying the layers of meanings and opening up references into various cultural and social contexts. In this exhibition the precision of forms and the aesthetic of the material come together, retaining the metaphysical and existential sentiment that are common to Navakas works.

Mindaugas Navakas (b. 1952) is a Lithuanian sculptor, since 1977 he actively participates in exhibitions in Lithuania and abroad, for a long time he was lecturing at Vilnius Academy of Fine Arts, in the department of Sculpture. Among other exhibitions, the works of the artist were shown in the first biennale of Gwangju in 1995, he was also the first (together with artist Egle Rakauskaite) to represent Lithuania in the 48thVenice Biennale in 1999. In 1995 he received Herder prize, in 1999 he was the recipient of Lithuanian National Culture and Art Prize as well as the Baltic assembly prize in 2004. Works of Mindaugas Navakas are owned by the Lithuanian museum of art, private collections in Lithuania and abroad.

Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020

[LT]

Mindaugo Navako darbai puikiai pažįstami net ir meno lauku nesidominčiam žmogui, kadangi jo milžiniški skulptūriniai objektai yra svarbi tiek Lietuvos, tiek užsienio miestų erdvių bei pastatų dalis. Tai tokie darbai, kaip „Kablys“ ant buvusių geležinkeliečių rūmų Vilniuje, „Dviaukštis“ prie Neries ar „Keturios didžiosios nesavarankiškos” greta MO muziejaus. Navakas priklauso tai kartai, kuri 8-9-ajame dešimtmetyje atnaujino skulptūros raišką bei prisidėjo prie skulptūros sampratos kaitos Lietuvoje. Jis tarsi skulptorius-tyrinėtojas, nuolat analizuoja įvairias medžiagas, nevengdamas prisiliesti tiek prie didelio masto skulptūrų, tiek prie mažosios plastikos, fotografijos ar grafikos. Būtent kūrinių medžiagiškumui ir formai Navakas leidžia atspindėti kartais rimtą, o kartais ironišką požiūrį į supančią aplinką.

Parodoje „Porcelianas“ galerijoje (AV17), Mindaugas Navakas pristato naujausius savo objektus iš porceliano. Tyrinėdamas vieną vertingiausių keraminių medžiagų, autorius kūriniuose atveria medžiagos išraiškingumą ir estetinį rafinuotumą. Didelį dėmesį skirdamas parodos erdvei, skulptorius kuria higieniško baltumo atmosferą, taip išryškindamas didžiuosius civilizacijos pasiekimus – sanitariją bei idealiai ištobulintą porceliano gamybos technologiją. Objektai kombinuojami kartu su savas istorijas sukaupusiais rastais daiktais, taip dauginant kūrinių prasminius sluoksnius ir atveriant nuorodas į įvairius kultūrinius bei socialinius kontekstus. Parodoje susijungia preciziškos formos ir medžiagos estetika, išlaikanti Navakui būdingas metafizinės ir egzistencinės nuotaikos pajautas.

Mindaugas Navakas (g. 1952) – Lietuvos skulptorius, nuo 1977 m. aktyviai dalyvaujantis parodose Lietuvoje ir užsienyje, ilgą laiką dėstė Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedroje. Be kitų parodų, menininko kūriniai buvo eksponuoti pirmojoje Kvangdžu bienalėje 1995 m., o 1999 m. jis pirmasis (kartu su menininke Egle Rakauskaite) atstovavo Lietuvą 48-oje Venecijos bienalėje. 1995 m. jam įteikta Herdeno premija, 1999 m. skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija bei 2004 m. Baltijos asamblėjos premija. Mindaugo Navako kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020
Mindaugas Navakas, 'China', exhibition view, 2020

Imprint

ArtistMindaugas Navakas
ExhibitionChina
Place / venueAV17 Gallery, Vilnius
Dates12 May – 20 June 2020
PhotosLaurynas Skeisgiela
Websitewww.av17gallery.com/en/index/
Index

See also