17 January 2022

[EN/HU] ‘Dreams Dreamt on Peas’ by Mária Szilágyi at Horizont Gallery

[EN/HU] ‘Dreams Dreamt on Peas’ by Mária Szilágyi at Horizont Gallery

[EN]

After the closure of an artist’s oeuvre, it often occurs that more and more new aspects come to life in connection with the broader interpretation of the cultural legacy. However, the case of ceramic artist Mária Szilágyi is quite unique, since the artist, who had completed her studies at the Hungarian University of Arts and Design, provided artworks as props for Etus Szikszay, one of the iconic main characters of the series Szomszédok from 1987 to 1999. Therefore, the case stemming from this situation offers a whole new reading of the work of the ceramic artist, who passed away in 1979.
Mainly, the uniqueness of the story lies in the state of „Wild East”, which was created by the late socialism. The television series transposed the whole oeuvre of Szilágyi to a genuine, mostly lifelike, but imaginary environment, i.e. the television screen, so that the artworks served as a part of a proper scenery, which provided necessary and credible pictures of the period in the weekly broadcasted scenes. Thanks to this, these ceramics meant the transition between the socialist realism and the modern art for the creators of the series and its viewers. Nonetheless, an average viewer could not get to know much about the real creator of the unique artworks. This raises the question who Mária Szilágyi really was and to what extent her ceramics fit into the context put together by the creative producers.

The exhibition titled „Dreams Dreamed on Peas” at Horizont Galéria tackles with this question as well as makes an attempt to introduce the real creator of the artworks built from organic elements, and are sometimes folkloric or contain biblical references. In parallel with this, the exhibition endeavours to illustrate some of the dominant elements in Mária Szilágyi’s legacy, through which we can gain an insight about the vulnerable oeuvre, that can be considered complete with the death of the artist at the end of the ’70s. However, aside from the aforementioned created context, her work can still provide current topics even to this day, such as the initial and current state of managing the collections of the regional cultural institutions or questioning the credibility of today’s canonized oeuvre, as well as the spiritual feminist approach of female characters in ballads, which is one of the main motif of the artworks.

The exhibition endeavours to reconstruct the atmosphere and the environment of the ceramics with certain elements of the iconic series together with some remarkable pieces from the significant oeuvre that has now faded into obscurity. Of course, the exhibition makes all this fully comprehensible by creating the right context for the given situation.

 

Special thanks to: Dr. Géza Balázs, Panni Bodonyi, Zita Beke, Marcell Kazsik, Imre Koncz, Tamás Budha Kovács, József Mélyi, Gergő Nagy, Katalin Németh, Ádám Skublics, Vera Péterbencze, István Zakariás.

 

'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view

 

[HU]

A Borsón álmodott álmok című, Horizont Galériában megvalósuló kiállítás Szilágyi Mária keramikus munkásságával kapcsolatban egy új megközelítést kíván nyújtani. A kiállítás létrejöttét többek között az teszi indokolttá, hogy az Iparművészeti Főiskolát végzett keramikus alkotásait használták fel a Szomszédok sorozat ikonikus főszereplőjének, Szikszay Etusnak a kellékeként. Következésképp az ezáltal teremtett szituáció egy újszerű olvasattal szolgál az 1979-ben elhunyt keramikus életművével kapcsolatosan. Mivel az említett teleregény egy létező alkotó teljes életművét helyezte át a kornak megfelelő, javarészt életszerű elemeket tartalmazó elképzelt környezetbe, azaz a televízió képernyőjére. Tehát Szilágyi alkotásai, a kellő és hiteles korrajz megalkotásához megfelelő díszletként szolgáltak, aminek köszönhetően ezek a kerámiák jelentették a sorozat készítői és nézői számára a konszolidált átmenetet a szocreál és a modern művészet között. Mindazonáltal kérdésessé válik az iparművészeti tárgyak és az alkotó ilyesfajta felhasználása, valamint országos hírneve. Ugyanis a nézők közvetlenül, vagy tudatalatt, egy szerepet játszó színészhez kapcsolnak egy autonóm életművet. Meglehet, hogy az ilyen fajta egybeolvasztás a közönség egy kis részét érintette csak, de a köztudatban ezek az egyedi alkotások sokkal inkább kapcsolódnak a sorozat szereplőjének az alakjához mint a valódi készítőjükhöz. A sorozat az ezzel kapcsolatos kételyeket egyáltalán nem oszlatta el. Mivel az 1987 és 1999 között forgatott és hétről hétre sugárzott teleregény egyetlen részében vagy stáblista felsorolásában sem tettek említést a kerámiák valódi készítőjéről.

 

Ezzel párhuzamosan a kiállításnak az is célja, hogy bemutassa Szilágyi Mária hagyatékának egyes domináns elemeit, amin keresztül betekintést nyerhetünk az organikus elemekből építkező, olykor folklórisztikus vagy bibliai utalásokat tartalmazó, kísérletező alkotásokat magába foglaló, sérülékeny életműbe, amely a hetvenes évek végén , a művész halálával ugyan lezárult. Ám a már említett újabb összefüggés mellett máig tud aktualitásokkal szolgálni, úgymint a kerámiák egyik fő motívumának, a balladákban szereplő nőalakok spirituális feminista megközelítése. Illetve a vidéki kulturális intézmények gyűjtemény kezelésének helyzete, állapota avagy a mára kanonizált életművek hitelessége és annak megkérdőjelezése.

Így hát a kiállítás egyszerre kísérli meg rekonstruálni az ikonikus sorozat egyes elemeivel, illetve a mára homályba veszett életmű figyelemre méltó darabjaival az őket körülvevő környezetet, így a kerámiákat átjáró atmoszférát. Mindezt természetesen az adott szituáció kellő összefüggéseinek a megteremtésével teszi a befogadó számára közérthetővé.

 

A Horizont Galéria, illetve a kiállítás kurátora; Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő, nem pusztán visszatekintésként vagy tiszteletadásként tekint a sokak számára elfeledett és némiképpen átértelmezett, terjedelmes életművet bemutató tárlatra. Hanem egy új nézőpontból kívánja megközelíteni a jelenünket meghatározó vizuális világ kulturális nyelvezetének forrását és az intézmények, közintézmények státuszát valamint kultúra közvetítéssel kapcsolatos szemléletüket, amin keresztül tájékozottságunkat kamatoztathatjuk vagy az ismereteinket új kontextusba helyezhetjük.

 

'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery
'Dreams Dreamt on Peas' at Horizont Gallery, exhibition view

 

Imprint

ArtistMária Szilágyi
Dates15 December 2021 - 26 January 2022
Curated byKristóf Kovács (Gergely Sajnos, crime scene investigator)
Websitewww.horizontgaleria.hu/en/
Index

See also