21 June 2020

Edward Hartwig, ‘Warszawa’ (1974)

Edward Hartwig, ‘Warszawa’ (1974)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This travel album is interesting first and foremost for the extensive sequence of photographs which opens the book, depicting Warsaw’s newest architecture, including some striking shots of the East Wall, opposite the Palace of Culture and Science, taken using a fisheye lens.   Album krajoznawczy interesujący przede wszystkim ze względu na obszerną, otwierającą książkę sekwencję fotografii najnowszej architektury warszawskiej, w tym m.in. efektowne zdjęcia tzw. Ściany Wschodniej z użyciem obiektywu “fish eye”.

comments / uwagi:

A revised second edition of the album was published in 1984.   W 1984 roku ukazało się drugie, zmienione wydanie albumu.

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Edward Hartwig    

title / tytuł:

Warszawa    

year of publication / data wydania:

1974    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig    

text / tekst:

Marek Sadzewicz    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Jerzy Jaworowski (obwoluta, oprawa i strona tytułowa), Edward Hartwig (układ graficzny)    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

312    

format / wymiary:

265 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

offset and rotogravure   offset i rotograwiura

print run / nakład:

20250    

ISBN:

   

Imprint

ArtistEdward Hartwig
TitleWarszawa
PublisherSport i Turystyka
Published1974, Warszawa
Index

See also