22 June 2020

Edward Hartwig, ‘Tematy fotograficzne’ (1978)

Edward Hartwig, ‘Tematy fotograficzne’ (1978)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This book, together with “Wariacje fotograficzne” (Photographic Variations), which was published the same year, rounds off Hartwig’s artistic photography programme. A thematically diverse album showing advanced formal experimentation with rasterising and photomontage, it is Hartwig’s first publication which is clearly retrospective in nature. The conversation with him that is published as the introduction to the album underscores this.   Wraz z wydanymi w tym samym roku “Wariacjami fotograficznymi” książka stanowi domknięcie artystyczngo programu fotografiki Hartwiga. Różnorodny tematycznie album ukazujący zaawansowane eksperymenty formalne z grafizacją i montażem fotograficznym. Pierwsza publikacja Hartwiga o wyraźnie retrospektywnym charakterze, co podkreśla treść rozmowy z autorem opublikowana jako wstęp do albumu.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

Łukasz Gorczyca, Tematy i wariacje. Książki fotograficzne Edwarda Hartwiga [w:] Edward Hartwig. Fotografiki, Warszawa 2019, s. 171-203;    

author / autor:

Edward Hartwig    

title / tytuł:

Tematy fotograficzne    

year of publication / data wydania:

1978    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig    

text / tekst:

Julia Hartwog (rozmowa z autorem)    

language / język:

polski    

design / opracowanie graficzne:

Stefan Nargiełło    

publisher / wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

144    

format / wymiary:

220 x 223 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda kaszerowana

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

10300    

ISBN:

   

Imprint

ArtistEdward Hartwig
TitleTematy fotograficzne
PublisherWydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Published1978, Warszawa
Index

See also