20 June 2020

Edward Hartwig, ‘Fotografika’ (1960)

Edward Hartwig, ‘Fotografika’ (1960)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

Hartwig’s cosmopolitan artistic manifesto was the first of its kind and the most influential Polish photobook of the second half of the twentieth century. The book makes symbolic allusion, via its title, to pioneering photographer Jan Bułhak’s artistic photography programme and expands it in the direction of innovative formal solutions, with the primacy of visual quality over documentary, in a manner characteristic of the subjective photographic trend in the nineteen fifties.   Kosmopolityczny manifest artystyczny Hartwiga, pierwszy tego rodzaju i najbardziej wpływowy polski “photobook” II połowy XX wieku. Książka nawiazująca symbolicznie – poprzez tytuł – do programu fotografii artystycznej Jana Bułhaka i rozwijająca go w kierunku nowatorskich rozwiązań formalnych, prymatu jakości wizualnych nad dokumentalnymi, w sposób charaktrystyczny dla nurtu fotografii subiektywnej lat 1950.

comments / uwagi:

A second edition, with minor revisions, was published in 1963.   Drugie wydanie, nieznacznie zmienione, ukazało się w 1963 roku.

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksprymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

Łukasz Gorczyca, Tematy i wariacje. Książki fotograficzne Edwarda Hartwiga [w:] Edward Hartwig. Fotografiki, Warszawa 2019, s. 171-203; https://culture.pl/en/work/fotografika-edward-hartwig https://polishphotobookreview.com/przekopujac-archiwa-fotografika-edwarda-hartwiga/    

author / autor:

Edward Hartwig    

title / tytuł:

Fotografika    

year of publication / data wydania:

1960    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig    

text / tekst:

Edward Hartwig    

language / język:

Polish, English and German in separate volumes   polski oraz – w osobnych tomach – angielski i niemiecki

design / opracowanie graficzne:

Tadeusz Galewski (typography), Edward Hartwig   Tadeusz Galewski (liternictwo), Edward Hartwig

publisher / wydawca:

Arkady    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

204    

format / wymiary:

425 x 290 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

13400    

ISBN:

   

Imprint

ArtistEdward Hartwig
PublisherArkady
Published1960, Warszawa
Index

See also