15 July 2020

[EN/PL] ‘Crack Up – Crack Down’ at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

nstallation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
[EN/PL] ‘Crack Up – Crack Down’ at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
nstallation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

[EN]

“With the rise of populism across the globe (not to mention reductive and revanchist forms of identity politics), there has been vigorous debate over who constitutes ‘the people.’ For more than a millennium, satire has been a particularly contested genre to explore such questions, via varying degrees of serious invective or jocular teasing. Is each joke, as George Orwell maintained, a tiny revolution? Or does laughter deflate the pressures and tension which could otherwise lead to political upheaval?”

Slavs and Tatars

Biting jokes, bantering drawings, activist interventions, ironic memes. How has humour evolved over last decades? Crack Up – Crack Down, an exhibition put together by the art collective Slavs and Tatars, is about satire: its power and its failings. Its first edition was presented at the 33rd Biennial of Graphic Art in Ljubljana, now at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, this global overview of satire as a graphic genre has been expanded to include new Polish contexts.

Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Satire is equally moralising as it is critical: rampage and subversion are in its nature. It can mock but also terrorise. Humor of course changes with political shifts and technological development. Comedic expression is known to bloom particularly under authoritarian regimes – as was the case with the rich tradition of communist humour in Central and Eastern Europe, or the many examples from the Middle East. Satire can also be a tool of ideology even if it is well-fitted to unmask the mechanisms of authority. In these times of post-truth, it becomes a litmus paper of the public mood.

The exhibition showcases both historical and contemporary works, including activist interventions, satirical magazines, and academic elaborations. Slavs and Tatars have not reduced graphic art to the mere role of a “medium” but have granted it agency. At the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, the collective presents a broad spectrum of works by artists from Slovenia, Ukraine, Georgia, Bulgaria, but also China, Iran, UK, and the US. Polish artists include Bolesław Chromry, Rafał Dominik, Jana Shostak and Jacqueline Sobiszewski.

Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

[PL]

„Wzrost populizmu na świecie (nie wspominając już o upraszczających i rewanżystowskich formach polityki tożsamości) wywołał ożywioną debatę na temat tego, kto stanowi «naród». Przez ponad tysiąclecie satyra była tym właśnie spornym gatunkiem wykorzystywanym do badania takich kwestii, na różnych poziomach – czy to faktycznej inwektywy, czy też żartobliwego dokuczania. Czy każdy dowcip, jak twierdził George Orwell, jest małą rewolucją? Czy też śmiech powoduje obniżenie ciśnienia i napięcia, które mogłyby w innym wypadku doprowadzić do politycznego przewrotu?”

Slavs and Tatars

Ostre dowcipy, prześmiewcze grafiki, aktywistyczne interwencje, ironiczne memy. Jak humor zmieniał się na przestrzeni ostatnich dekad? Wystawa Żarty żartami, przygotowana przez kolektyw artystyczny Slavs and Tatars, poświęcona jest satyrze – jej sile i słabościom. Po raz pierwszy projekt został zaprezentowany podczas 33. Biennale Sztuk Graficznych w Lublanie. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski globalna perspektywa na gatunek graficznej satyry została poszerzona o konteksty polskie.

Installation view of exhibition 'Crack Up – Crack Down', Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Satyra jest równie moralizująca, co krytyczna: niszczy i działa wywrotowo. Może drwić albo terroryzować. Humor zmienia się wraz z politycznymi przesileniami i rozwojem technologii. Komediowa ekspresja rozkwita szczególnie w czasie autorytarnych rządów – jak w komunistycznej Europie Środkowej i Wschodniej czy w wielu krajach Bliskiego Wschodu. Satyra, nawet jeśli potrafi obnażać mechanizmy władzy, może być także narzędziem ideologii, a w czasach postprawdy staje się papierkiem lakmusowym nastrojów społecznych.

Na wystawie Żarty żartami znalazły się zarówno dzieła historyczne, jak i współczesne: interwencje aktywistyczne, satyryczne czasopisma, opracowania naukowe. Slavs and Tatars nie redukują grafiki do roli jedynie medium, ale nadają mu cechy sprawczości. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prezentują szeroki przekrój prac artystów ze Słowenii, Ukrainy, Gruzji, Bułgarii, z Chin, Iranu, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pośród polskich autorów i autorek znaleźli się m.in. Bolesław Chromry, Rafał Dominik, Jana Shostak i Jacqueline Sobiszewski.

 

Imprint

ArtistLawrence Abu Hamdan, Hamja Ahsan, Pablo Bronstein, Cevdet Erek, Arthur Fournier with Raphael Koenig, Martine Gutierrez, Flaka Haliti, Stane Jagodič, Zhanna Kadyrova, Sachiko Kazama, Dozie Kanu, KRIWET, Ella Kruglanskaya, Tala Madani, Marlie Mul, Woody de Othello, Alenka Pirman with KULA, Amanda Ross-Ho, Lin May Saeed, Top lista nadrealista, Endre Tot, Anna Uddenberg, Martina Vacheva, Nicole Wermers, Giorgi Xaniashvili, XIYADIE, Honza Zamojski, Bolesław Chromry, Rafał Dominik, Łukasz Kozak, Maria Magdalena Kozłowska, Lubomir Grzelak, Jana Shostak with Jakub Jasiukiewicz, Mikołaj Sobczak, Jacqueline Sobiszewski, Justyna Stasiowska, Ewa Tatar and Andrzej Szpindler
ExhibitionCrack Up – Crack Down
Place / venueUjazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw
Dates19 June – 11 October 2020
Curated bySlavs and Tatars; curatorial collaboration: Michał Grzegorzek
PhotosBartosz Górka
Websiteu-jazdowski.pl/en
Index

See also