23 June 2020

Cezary Bodzianowski, ‘Licentia Enigmatica’ (2009)

Cezary Bodzianowski, ‘Licentia Enigmatica’ (2009)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book is the outcome of the artist’s stay in Rome during an exhibition at the Polish Cultural Institute there. It contains centrefolds featuring architectural details, views of the city and portraits of the artist in situations which are far from obvious and in clothes that allude absurdly to classical Roman motifs.   Książka jest efektem pobytu artysty w Rzymie w ramach wystawy w Instytucie Polskim. Zawiera rozkładówki z fotografiami detali architektonicznych, widoków miasta oraz portrety artysty w nieoczywistych sytuacjach i strojach nawiązujących w absurdalny sposób do klasycznyh motywów rzymskich.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Cezary Bodzianowski (b. 1968) is an artist, performer and creator of Neo-Dadaist activities and actions performed for the camera, which are most often recorded by his wife, Monika Chojnicka. Their witnesses and unconscious participants appear by chance.   Cezary Bodzianowski (ur. 1968) – artysta, performer, autor neo-dadaistycznych akcji dokamerowych rejestrowanych najczęściej przez żonę, Monikę Chojnicką. Świadkami i nieświadomymi uczestnikami działań artysty są przypadkowe osoby.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Cezary Bodzianowski    

title / tytuł:

Licentia Enigmatica    

year of publication / data wydania:

2009    

photographs / fotografie:

Cezary Bodzianowski, Monika Chojnicka    

text / tekst:

   

language / język:

Italian, English   włoski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Cezary Bodzianowski    

publisher / wydawca:

Instytut Polski w Rzymie    

place of publication / miejsce wydania:

Łódź    

pages / liczba stron:

16    

format / wymiary:

210 x 210 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistCezary Bodzianowski
TitleLicentia Enigmatica
PublisherInstytut Polski w Rzymie
Published2009, Łódź
Index

See also