20 June 2020

Cezary Bodzianowski, ‘Fragile’ (2006)

Cezary Bodzianowski, ‘Fragile’ (2006)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

The photographs, which were taken during the artist’s stay in Italy, constitute a kind of intimate journal. A heart and women’s lingerie hanging in a window form a recurrent motif. The publication is supplemented by photos documented the artist’s performative activities.   Fotografie powstałe w czasie pobytu artysty we Włoszech składają się na rodzaj intymnego dziennika. Motywem powtarzającym się jest serce i rozwieszona w oknie damska bielizna. Publikację dopełniają fotografie dokumentujące performatywne działania artysty.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Cezary Bodzianowski (b. 1968) is an artist, performer and creator of Neo-Dadaist activities and actions performed for the camera, which are most often recorded by his wife, Monika Chonicka. Their witnesses and unconscious participants appear by chance.   Cezary Bodzianowski (ur. 1968) – artysta, performer, autor neo-dadaistycznych działań i akcji dokamerowych rejestrowanych najczęściej przez żonę, Monikę Chonicką. Ich świadkami i nieświadomymi uczestnikami są przypadkowe osoby.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Cezary Bodzianowski    

title / tytuł:

Fragile    

year of publication / data wydania:

2006    

photographs / fotografie:

Cezary Bodzianowski, Monika Chojnicka    

text / tekst:

   

language / język:

English   angielski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Galerie Giti Nourbakhsch    

place of publication / miejsce wydania:

Berlin    

pages / liczba stron:

56    

format / wymiary:

210 x 295 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistCezary Bodzianowski
TitleFragile
PublisherGalerie Giti Nourbakhsch
Published2006, Berlin
Index

See also