4 October 2020

Bownik, ‘Disassembly’ (2013)

Bownik, ‘Disassembly’ (2013)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

The publication is the offshoot of a photographic series involving plants dismembered and then reunited. It contains not only the end product in the form of Bownik’s still life shots, but also collages and sketches on the pages of botanical books.   Publikacja jest rozwinięciem cyklu fotograficznego Bownika polegającego na rozczłonkowywaniu roślin i ponownym ich scalaniu. W książce znalazły się zarówno finalne zdjęcia martwych natur, ich detale, jak i kolaże oraz szkice wykonywane przez artystę na kartach książek botanicznych.

comments / uwagi:

Twenty-five copies of a collector’s version was also published. It contains additional, original prints.   Wydano również wersję kolekcjonerską, zawierającą dodatkowo oryginalną grafikę w nakładzie 25 egzemplarzy.

about the photographer / o fotografie:

Paweł Bownik, photographer, was born in 1977 in Janów Podlaski, in eastern Poland and graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań. He works in the sphere of contemporary art, creating projects which he develops over the course of several years. The visual codes he makes reference to are not only strictly photographic, but are also found in the world of painting and in film.   Paweł Bownik (ur. 1977, Janów Podlaski) – absolwent ASP w Pozananiu. Fotograf pracujący w obszarze sztuki wspóczesnej, realizujący rozwijane przez kilka lat projekty. W jego pracach ważne są odniesienia do kodów wizualnych, zarówno stricte fotograficznych, malarskich, jak i filmowych.

bibliography / bibliografia:

polishphotobooks blog https://culture.pl/en/work/disassembly-bownik-1    

author / autor:

Bownik    

title / tytuł:

Disassembly    

year of publication / data wydania:

2013    

photographs / fotografie:

Bownik    

text / tekst:

Andrew Berardini, Bownik, Kuba Śwircz    

language / język:

two language versions: Polish, English   dwie wersje językowe: polska i angielska

design / opracowanie graficzne:

Honza Zamojski    

publisher / wydawca:

Mundin    

place of publication / miejsce wydania:

Poznań    

pages / liczba stron:

120    

format / wymiary:

310 x 245 mm    

binding / oprawa:

hardcover    

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

700 (pl) + 300 (en)    

ISBN:

978-83-643530-3-1    

Imprint

ArtistBownik
TitleDisassembly
PublishedPoznań, 2013
Index

See also