20 June 2020

‘Boiko’ by Jan Brykczyński (2014)

‘Boiko’ by Jan Brykczyński (2014)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

A documentary depiction of the daily lives and customs of the ethnic minority living on the Polish-Ukrainian border. Brzycziński’s subjective vision steps beyond the frame of travel photography.   Dokument przedstawiający życie codzienne i obyczaje mniejszości etnicznej zamieszkującej polsko-ukraińskie pogranicze. Subiektywna wizja Brykczyńskiego przekracza ramy typowej fotografii krajoznawczej.

comments / uwagi:

50 copies with an original fine print.   50 egzemplarzy z odbitką autorską

about the photographer / o fotografie:

Jan Brykczyńsk was born in Warsaw in 1979. He is a documentary photographer and a co-founder of the Sputnik Photos international collective of East-Central European photographers.   Jan Brykczyńsk (ur. 1979, Warszawa) – fotograf dokumentalista, współzałożyciel kolektywu Sputnik Photos

bibliography / bibliografia:

M. Grabowiecki, Jan Brykczyński – rozmowa, w: “Fotopolis”, [data dostępu 15 sierpnia 2020], https://www.fotopolis.pl/inspiracje/wywiady/16814-jan-brykczynski-rozmowa    

author / autor:

Jan Brykczyński    

title / tytuł:

Boiko    

year of publication / data wydania:

2014    

photographs / fotografie:

Jan Brykczyński    

text / tekst:

Taras Prohasko    

language / język:

English (insert with Polish text)   angielski (polska wkładka)

design / opracowanie graficzne:

Ania Nałęcka, Tapir Book Design    

publisher / wydawca:

Self-publishing    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

92+4    

format / wymiary:

210 x 230 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

600    

ISBN:

978-83-939245-0-9    

Imprint

ArtistJan Brykczyński
TitleBoiko
PublisherSelf-publishing
Published2014, Warszawa
Index

See also