23 June 2020

Aneta Grzeszykowska, ‘Selfie’ (2015)

Aneta Grzeszykowska, ‘Selfie’ (2015)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

“Selfie” presents a series of works with the same title. Grzeszykowska uses pigskin to recreate parts of her body, her fingers, breasts, head, eyes and mouth, in sculpted form. She then photographs the phantom objects against backgrounds of leathers in various colours. The shots fit in with her interest in both the practice of self-portraiture and self-creation which is rooted in the history of art and in existential matters.   Selfie to książka prezentująca cykl prac pod tym samym tytułem. Artystka, wykorzystując świńską skórę, opracowuje w rzeźbiarski sposób fragmenty swojego ciała – palce, piersi, głowę, oczy, usta – i fotografuje te fantomowe obiekty na tłach z różnokolorowych skór. Fotografie wpisują się w zainteresowanie Grzeszykowskiej zarówno ugruntowaną na gruncie historii sztuki praktyką autoportretu i autokreacji, jak i kwestiami egzystencjalnymi.

comments / uwagi:

The book was published to mark Grzeszykowska’s exhibition at the Viborg Kunsthal in Denmark.   Wydawnictwo powstało przy okazji wystawy artystki w Viborg Kunsthal w Danii.

about the photographer / o fotografie:

Aneta Grzeszykowska was born in Warsaw in 1974 and graduated from the Academy of Fine Arts there. She began collaborating with her partner, Jan Smaga, in 1999. As of 2005, she primarily exhibits her own, individual projects. She works with photography and film and creates sculptural forms, engaging with questions of identity, image and depicting of the body. She also turns to the work of other women artists, alluding to the tradition of feminist art in a manner sometimes more and sometimes less direct.   Aneta Grzeszykowska (ur. 1974, Warszawa) – absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1999 pracowała w duecie ze swoim partnerem Janem Smagą. Od 2005 roku wystawia przede wszystkim indywidualne projekty. Wykorzystuje fotografię, film, tworzy formy rzeźbiarskie. Zajmuje się kwestiami tożsamości, wizerunku, obrazowania ciała. Korzysta również z dorobku innych artystek, odnosząc się w mniej lub bardziej bezpośredni sposób do tradycji sztuki feministycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Aneta Grzeszykowska    

title / tytuł:

Selfie    

year of publication / data wydania:

2015    

photographs / fotografie:

Aneta Grzeszykowska    

text / tekst:

   

language / język:

English   angielski

design / opracowanie graficzne:

Michał Kaczyński    

publisher / wydawca:

Viborg Kunsthal    

place of publication / miejsce wydania:

   

pages / liczba stron:

48    

format / wymiary:

230 x 305 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

100 (50 + 50 signed)   100 (50 + 50 sygnowanych)

ISBN:

978-87-90192-87-7    

Imprint

ArtistAneta Grzeszykowska
TitleSelfie
PublisherViborg Kunsthal
Published2015
Index

See also