27 June 2020

Andrzej Strumiłło, ‘Nepal’ (1987)

Andrzej Strumiłło, ‘Nepal’ (1987)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album is Strumiłło’s own encapsulation of the four journeys he made to Nepal in the nineteen seventies. It brings together travel, historical-cum-artistic and religious themes in a subjective story illustrated not only with colour and black-and-white, documentary and reportage photographs, but also with rasterisations created on their basis. The majority are devoted to the culture of Buddhism.  

Autorski album Strumiłły będący summą czterech podróży artysty do Nepalu w latach 1970. Książka łączy wątki krajoznawcze, historyczno-artystyczne i religijne w formie subiektywnej opowieści ilustrowanej barwnymi i czarno-białymi fotografiami oraz wykonanymi na ich podstawie grafizacjami. Zdjęcia dokumentalno-reporterskie, poświęcone w większości kulturze buddyzmu.


comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Andzrej Strumiłło was born in Vilnius in 1927 and he died in the eastern Polish town of Suwałki in 2020. A painter, graphic artist, drawer, poet and set designer, he was also involved with photography; he was a member of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and the author of numerous books and albums. Strumiłło was a traveller and collector. As an expert on Asian art, he was also a member of the council of the Asia and Pacific Museum in Warsaw. He studied under a distinguished painter, Władysław Strzemiński, at what was then the State Higher School of Visual Arts, now the Academy of Fine Arts, in the central Polish city of Łódź, and then at the Krakow Academy of Fine Arts, graduating in 1950.   Andrzej Strumiłło (ur. 1927, Wilno [Vilnius] – zm. 2020, Suwałki) – artysta malarz, grafik i rysownik, poeta, scenograf, zajmował się rownież fotografią, był członkiem ZPAF, autorem i projektantem wielu książek i albumów. Podróżnik, kolekcjoner i znawca sztuki azjatyckiej, wieloletni członek Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Studiował u Władysława Strzemińskiego w PWSSP w Łodzi, a następnie na ASP w Krakowie (dyplom w 1950 roku).

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Andrzej Strumiłło    

title / tytuł:

Nepal    

year of publication / data wydania:

1987    

photographs / fotografie:

Andrzej Strumiłło    

text / tekst:

Andrzej Strumiłło    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Andrzej Strumiłło    

publisher / wydawca:

Wydawnictwo Łódzkie    

place of publication / miejsce wydania:

Łódź    

pages / liczba stron:

352    

format / wymiary:

290 x 215 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure, offset   rotograwiura, offset

print run / nakład:

30000    

ISBN:

83-218-0285-0    

Imprint

ArtistAndrzej Strumiłło
TitleNepal
PublisherWydawnictwo Łódzkie
Published1987, Łódź
Index

See also