27 June 2020

Andrzej Dziewanowski, ‘Aleksandria’ (1970)

Andrzej Dziewanowski, ‘Aleksandria’ (1970)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album is one of a popular exoteric series, “Sztuka i kultura świata starożytnego” (The Art and Culture of the Ancient World). It presents the Alexandria of antiquity, discovered by Polish archaeologists during excavations carried out in the midst of the modern city, which was built on the rubble of the one Ptolemy called home. The book contains black-and-white photographs of the ruins of urban complexes, architecture, sculptures and architectural details.  
Publikacja z popularnonaukowej serii „Sztuka i kultura świata starożytnego” prezentująca starożytną Aleksandrię odkrywaną przez polskich archeologów w czasie wykopalisk prowadzonych pośród współczesnego miasta powstałego na gruzach starożytnej siedziby Ptolemeuszy. Zawiera czarno-białe fotografie ruin zespołu urbanistycznego, architektury, rzeźb i detali architektonicznych.

 


comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Andrzej Dziewanowski    

title / tytuł:

Alexandria   Aleksandria

year of publication / data wydania:

1970    

photographs / fotografie:

Andrzej Dziewanowski    

text / tekst:

Kazimierz Michałowski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Henryk Białoskórski    

publisher / wydawca:

Arkady    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

84    

format / wymiary:

288 x 215 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda w obwolucie

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

10 200    

ISBN:

   

Imprint

ArtistAndrzej Dziewanowski
TitleAleksandria
PublisherArkady
Published1970, Warszawa
Index

See also