24 June 2020

Adam Zieliński, ‘Poland’ (1939)

Adam Zieliński, ‘Poland’ (1939)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album, which was created with an international readership in mind, presents Polish landscapes, historical sites, folk traditions and the tourism, sport and industry of the day. The Ministry of Transport compiled the book using its photographic resources.   Adresowany do zagranicznych odbiorców album prezentujący polskie krajobrazy, zabytki, tradycje ludowe oraz współczesną turystykę, sport i przemysł. Publikacja przygotowana przez Ministerstwo Komunikacji w oparciu o jego zasoby fotograficzne.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Adam Zieliński    

title / tytuł:

Poland    

year of publication / data wydania:

1939    

photographs / fotografie:

Stanisław Kolowca, Stefan Plater-Zyberk, Henryk Poddębski, Roman Puchalski i inni    

text / tekst:

Adam Zieliński, Krystyna Sinko-Popielowa    

language / język:

English   angielski

design / opracowanie graficzne:

Stefan Osiecki    

publisher / wydawca:

Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

162    

format / wymiary:

280 x 200 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistStanisław Kolowca, Stefan Plater-Zyberk, Henryk Poddębski, Roman Puchalski
TitlePoland
PublisherLiga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe
Published1939, Warszawa
Index

See also