20 June 2020

Adam Bogusz, Anna Chojnacka, ‘Barwy i rytmy Śląska’ (1969)

Adam Bogusz, Anna Chojnacka, ‘Barwy i rytmy Śląska’ (1969)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

This extensive album was compiled with original flair by two Silesian photographers. It presents the natural and cultural landscape of the region. The narrative is divided into twelve chapters ranging from the countryside, lakes and rivers of Silesia’s green lands, via the newly metropolitan city of Katowice, to ‘humankind and its mines’ and photographic impressions of performances given by the Silesian folk song and dance ensemble.  

Obszerna publikacja przygotowana przez śląskich fotografików w oryginalny sposób przedstawiająca krajobraz naturalny i kulturowy regionu. Narracja podzielona na dwanaście rozdziałów obejmuje pejzaż, jeziora, rzeki zielonego Śląska, jak i metropolitalne nowe Katowice, aż po „człowieka i jego kopalnie” oraz fotoimpresje z występów zespołu pieśni i tańca Śląsk.


comments / uwagi:

The album was published with two versions of the dust jacket.   Album ukazał się z dwoma wersjami obwoluty

about the photographer / o fotografie:

Adam Bogusz (1918-2001) was a Silesian photographer. He joined the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers; ZPAF) in 1950 and took part in many of the union’s exhibitions. He was also a committed activist in its Silesian branch. Anna Chojnacka was born in 1914 in Silesia, in the city of Sosnowiec and she died in the nearby city of Katowice in 2007. She joined the ZPAF in 1958 and was an active member of the organisation. The author of numerous exhibitions and photographic series, including “Wśród plastyków śląskich” (Among Silesia’s Visual Artists; 1962), she specialised in cultural themes, social documentation and Polish travel photography.   Adam Bogusz (ur. 1918, zm. 2001) – śląski fotografik, członek ZPAF od 1950, uczestnik wielu wystaw związkowych i aktywny działacz śląskiej delegatury ZPAF. Anna Chojnacka (ur. 1914, Sosnowiec – zm. 2007, Katowice) – śląska fotograficzka, aktywna członkini ZPAF (od 1958 roku), autorka licznych wystaw i cykli fotograficznych (m.in. “Wśród plastyków śląskich”, 1962), specjalizująca się w tematyce kulturalnej, dokumencie społecznym i fotografii krajoznawczej.

bibliography / bibliografia:

polishphotobooks blog    

authors / autorzy:

Adam Bogusz, Anna Chojnacka    

title / tytuł:

Barwy i rytmy Śląska    

year of publication / data wydania:

1969    

photographs / fotografie:

Adam Bogusz, Anna Chojnacka    

text / tekst:

Cezary Leżeński    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Józef Mroszczak    

publisher / wydawca:

Arkady    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

356    

format / wymiary:

220 x 235 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda kaszerowana z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

20256    

ISBN:

   

Imprint

ArtistAdam Bogusz, Anna Chojnacka
TitleBarwy i rytmy Śląska
PublisherArkady
Published1969, Warszawa
Index

See also