24 June 2020

Włodzimierz Puchalski, ‘Przyroda Arktyki’ (1968)

Włodzimierz Puchalski, ‘Przyroda Arktyki’ (1968)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album contains photographs of Arctic flora and fauna which Puchalski took during two visits to Spitsbergen, Norway, in 1957 and 1958. Intended for the general public, the book has an educational note which is underscored by the shots portraying researchers in the act of recording, filming and photographing animals.   Album fotografii arktycznej fauny i flory wykonanych przez Puchalskiego podczas dwóch pobytów na Spitsbergenie w 1957 i 1958 roku. Popularno-naukowy charakter publikacji podkreślają zdjęcia przedstawiające badaczy podczas nagrywania lub filmowania i fotografowania zwierząt.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Włodzimierz Puchalski was born in the town of Mosty Wielkie/Velyki Mosty 1909 and he died on King George Island in the Antarctic in 1979. A naturalist, huntsman, photographer and filmmaker who specialised in themes related to nature, he graduated in agricultural studies and went on assist Professor Witold Romer at the Photochemistry Department of Lwów/Lviv Polytechnic National University. Before the outbreak of the Second World War, he had already won awards at hunting photography exhibitions. After the war, he attained enormous popularity as the author of several dozen nature photograph albums and films. He took part in a number of Arctic and Antarctic expeditions, where he also photographed and filmed.   Włodzimierz Puchalski (ur. 1909, Mosty Wielkie – zm. 1979, Wyspa Króla Jerzego) – przyrodnik, myśliwy, fotograf i filmowiec specjalizujący się w tematyce przyrodniczej. Absolwent studiów rolniczych, asystent Witolda Romera w Katedrze Fotochemii Politechniki Lwowskiej. Jeszcze przed wojną zdobywał nagrody na wystawach fotografii myśliwskiej, po wojnie zyskał wielką popularność jako autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych i filmów przyrodniczych. Brał udział w wyprawach arktycznych oraz na Antarktydę gdzie również filmował i fofotgrafował.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Włodzimierz Puchalski    

title / tytuł:

In the Arctic Zone   Przyroda Arktyki

year of publication / data wydania:

1968    

photographs / fotografie:

Włodzimierz Puchalski    

text / tekst:

Włodzimierz Puchalski    

language / język:

Polish (plus extra booklet with translations in English, French, German, Russian, Norwegian)   polski oraz wkładka z tłumaczeniami na: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, norweski

design / opracowanie graficzne:

Obwoluta, oprawa i strona tytułowa: Wiktor Górka, układ graficzny: Włodzimierz Puchalski    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

124+28    

format / wymiary:

270 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

10250    

ISBN:

   

Imprint

ArtistWłodzimierz Puchalski
TitlePrzyroda Arktyki
PublisherSport i Turystyka
Published1968, Warszawa
Index

See also