24 June 2020

Włodzimierz Puchalski, ‘Bezkrwawe łowy’ (1953)

Włodzimierz Puchalski, ‘Bezkrwawe łowy’ (1953)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This is Puchalski’s first and, at the same time, best-known book, the one that gave rise to his fame as a nature photographer and populariser of the theme. Fictionalised, behind-the-scenes accounts of ‘bloodless hunts’ carried out ‘armed’ with a camera are interspersed with pages teeming with Polish flora and fauna. Many of them are exceptional close-ups of birds which Puchalski captured while concealed in a hide.   Pierwsza i zarazem najgłośniejsza książka Włodzimierza Puchalskiego, od której zaczęła się jego sława jako popularyzatora i fotografa przyrody. Fabularyzowane opowiadania o kulisach “bezkrwawych łowów” z aparatem w ręku przeplatają się z albumowymi arkuszami wypełnionymi fotografiami polskiej fauny i flory. Szereg z nich to wykonywane z ukrycia, wyjątkowe zbliżenia dzikiego ptactwa.

comments / uwagi:

The first edition of “Bloodless Hunt” [sic] was published in 1951. The second and third, expanded editions came out in 1953 and 1954. In 2012, the State Forests organisation published it in audiobook form accompanied by an album of photos.   Pierszwsze wydanie “Bezkrwawych łowów” ukazało się w 1951 roku. Drugie i trzecie, rozszerzone wydania zostały opublikowane w 1953 i 1954 roku. W 2012 roku książka została wznowiona w formie audiobooka z albumem zdjęć przez Lasy Państwowe.

about the photographer / o fotografie:

Włodzimierz Puchalski was born in the town of Mosty Wielkie/Velyki Mosty 1909 and he died on King George Island in the Antarctic in 1979. A naturalist, huntsman, photographer and filmmaker who specialised in themes related to nature, he graduated in agricultural studies and went on assist Professor Witold Romer at the Photochemistry Department of Lwów/Lviv Polytechnic National University. Before the outbreak of the Second World War, he had already won awards at hunting photography exhibitions. After the war, he attained enormous popularity as the author of several dozen nature photograph albums and films. He took part in a number of Arctic and Antarctic expeditions, where he also photographed and filmed.   Włodzimierz Puchalski (ur. 1909, Mosty Wielkie – zm. 1979, Wyspa Króla Jerzego) – przyrodnik, myśliwy, fotograf i filmowiec specjalizujący się w tematyce przyrodniczej. Absolwent studiów rolniczych, asystent Witolda Romera w Katedrze Fotochemii Politechniki Lwowskiej. Jeszcze przed wojną zdobywał nagrody na wystawach fotografii myśliwskiej, po wojnie zyskał wielką popularność jako autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych i filmów przyrodniczych. Brał udział w wyprawach arktycznych oraz na Antarktydę gdzie również filmował i fofotgrafował.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Włodzimierz Puchalski    

title / tytuł:

Bloodless Hunt   Bezkrwawe łowy

year of publication / data wydania:

1953    

photographs / fotografie:

Włodzimierz Puchalski    

text / tekst:

Włodzimierz Puchalski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

układ graficzny i rysunki Halina Gutsche, projekt okładki A. Pucek    

publisher / wydawca:

Nasza Księgarnia    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

116+154    

format / wymiary:

285 x 210 mm    

binding / oprawa:

hardcover   oprawa twarda kaszerowana

printing technique / technika druku:

letterpress, rotogravure   druk typograficzny, rotograwiura

print run / nakład:

20160    

ISBN:

   

Imprint

ArtistWłodzimierz Puchalski
TitleBezkrwawe łowy
PublisherNasza Księgarnia
Published1953, Warszawa
Index

See also