30 June 2020

Marian Gadzalski, ‘Konie’ (1978)

Marian Gadzalski, ‘Konie’ (1978)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

An expansive album devoted to Polish thoroughbred horses. Artistic photographs present the animals in portraits and set against their native landscape. The entirely black-and-white publication is supplemented by a single page of colour photos.

  Obszerny album poświęcony polskim koniom hodowlanym. Artystyczne fotografie przedstawiają zwierzęta w ujęciach portretowych i w kontekście rodzimego krajobrazu. Czarno-białą całość dopełnia jeden arkusz fotografii barwnych.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Marian Gadzalski was born in the village of Psary in central Poland in 1935 and he died in Warsaw in 1985. A photojournalist and photographer, horses were his speciality subject. He learned by attending courses, some of which were taught by Witold Dederko, collaborated with “Strażak” (Fire Officer) magazine and “New Countryside” monthly and took part in numerous photography exhibitions. His works won multiple awards. He joined the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1963.   Marian Gadzalski (ur. 1935, Psary – zm. 1985, Warszawa) – fotoreporter i fotografik, specjalizujący się szczególnie w fotografii koni. Uczył się m.in. na kursach Witolda Dederski, współpracował z magazynami “Strażak” i “Nowa Wieś”, brał udział w licznych wystawach fotograficznych, wielokrotnie nagradzany. Od 1963 roku był członkiem ZPAF.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Marian Gadzalski    

title / tytuł:

Horses   Konie

year of publication / data wydania:

1978    

photographs / fotografie:

Marian Gadzalski    

text / tekst:

Grzegorz Hołub    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Ludwik Maciąg    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

184    

format / wymiary:

300 x 235 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

25275    

ISBN:

   

Imprint

ArtistMarian Gadzalski
TitleHorses
PublisherSport i Turystyka
Published1978, Warszawa
Index

See also