22 June 2020

Edward Hartwig, ‘Wierzby’ (1989)

Edward Hartwig, ‘Wierzby’ (1989)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A photographic study of willows, a theme which winds its way throughout Hartwig’s work, symbolically marked as a characteristic element of the Polish landscape. The entire black and white album is a dazzling example of the expressive style which is a feature of his mature and late works.   Studium fotograficzne wierzby – tematu przewijającego się przez całą twórczość artysty i nacechowango symbolicznie jako charakterystyczny element polskiego krajobrazu. Album w całości czarno-biały epatujący ekspresyjnym stylem charakterystycznym dla dojrzałej i późnej twórczości Hartwiga.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

Łukasz Gorczyca, Tematy i wariacje. Książki fotograficzne Edwarda Hartwiga [w:] Edward Hartwig. Fotografiki, Warszawa 2019, s. 171-203; https://culture.pl/en/work/willows-edward-hartwig polishphotobooks blog    

author / autor:

Edward Hartwig    

title / tytuł:

Wierzby    

year of publication / data wydania:

1989    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig    

text / tekst:

Julia Hartwig    

language / język:

polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski    

design / opracowanie graficzne:

Tadeusz Pietrzyk    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

226    

format / wymiary:

215 x 240 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

   

print run / nakład:

20350    

ISBN:

8321726046    

Imprint

ArtistEdward Hartwig
TitleWierzby
PublisherSport i Turystyka
Published1989, Warszawa
Index

See also