23 June 2020

‘Ziemia Rodzinna’ (1955)

‘Ziemia Rodzinna’ (1955)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This artistic anthology of landscape photographs by leading Polish photographers was laid out by Edward Hartwig and contains some of his works. The photos, which adhere to the pictorial tradition, are accompanied by a selection of Polish poetry. Both the visual and textual layers are interspersed with references to social realism. For instance, the shots of Krakow’s social realist district and new industrial centre, Nowa Huta, are accompanied by poem by Wisława Szymborska* “Na powitanie budowy socjalistycznego miasta” (In Welcome to a New Social Realist City; 1952). *Wisława Szymborska (1923-2012), winner of the 1996 Nobel Prize in Literature.   Antologia artystycznej fotografii krajobrazowej autorstwa czołowych polskich fotografików, ułożona przez Edwarda Hartwiga, z udziałem jego prac. Zdjęciom, utrzymanym w tradycji piktorialnej towarzyszy wybór polskiej poezji. W warstwie obrazowej i słownej pojawiają się wtręty socrealistyczne (m.in. ilustrowany zdjęciami z Nowej Huty wiersz W. Szymborskiej “Na powitanie budowy socjalistycznego miasta”).

comments / uwagi:

The poems were chosen by poet and writer Tadeusz Kubiak and by poet, lyricist and translator Artur Międzyrzecki. The photographs were selected by Edward Hartwig.   Wiersze wybrali: Tadeusz Kubiak i Artur Międzyrzecki. Fotografie zebrał i ułożył: Edward Hartwig

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of fine art photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Ziemia Rodzinna   Homeland

year of publication / data wydania:

1955    

photographs / fotografie:

Stefan Arczyński, Henryk Bietkowski, Jan Bułhak, A. Burzyńska, Zygmunt Gamski, Eugeniusz Haneman, Edward Hartwig, Henryk Hermanowicz, Halina Idziak, Leonard Idziak, A. Iszczuk, Adam Johann, Henryk Jurko, Tadeusz Link, Zdzisław Małek, Paweł Mystkowski, Franciszek Myszkowski, Feliks Nowicki, Tadeusz Przypkowski, Józef Rosner, Leonard Sempoliński, Władysław Sławny, Franciszek Stobik, J. Strumiński, A. Szarfharc, Tadeusz Wański, D. Zawadzki, Edmund Zdanowski, Feliks Zwierzchowski    

text / tekst:

Tadeusz Kubiak, Artur Międzyrzecki i inni    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Piotr Baro    

publisher / wydawca:

Nasza Księgarnia    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

144    

format / wymiary:

280 x 290 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

20176    

ISBN:

   

Imprint

See also