28 June 2020

Zdzisław Wdowiński, ‘Foto-przygody’ (1965)

Zdzisław Wdowiński, ‘Foto-przygody’ (1965)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This album of photographs depicting Polish fauna and flora is addressed to young people. The photos are accompanied by Wdowiński’s own commentary on the habits of the animals and the ways they were photographed. It contains technical details about reproducing photographs and more than a dozen display boards featuring colour photos.   Adresowany do młodzieży album fotografii polskiej fauny i flory. Fotografie opatrzone autorskimi komentarzami dotyczącymi zwyczajów zwierząt i sposobów ich fotografowania. Zawiera dane techniczne reprodukowanych zdjęć i kilkanaście plansz z fotografiami barwnymi.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Zdzisław Wdowiński was born in Warsaw in 1920 and he died there in 2002. A nature photographer and photojournalist, he worked with the Polish Press Agency and then with the Central Photography Agency before finally devoting himself entirely to the theme of nature. He published more than a dozen photograph albums of Polish flora and fauna. Zdzisław Wdowiński became a member of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1951.   Zdzisław Wdowiński (ur. 1920, Warszawa – zm. 2002, Warszawa) – fotograf przyrody i fotoreporter, współpracował z Polską Agencją Prasową, a następnie Centralną Agencją Fotograficzną, by w końcu poświęcić się całkowicie tematyce przyrodniczej. Autor kilkunastu albumów fotograficznych o faunie i florze Polski. Członek ZPAF od 1951 roku.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Zdzisław Wdowiński    

title / tytuł:

Foto-przygody    

year of publication / data wydania:

1965    

photographs / fotografie:

Zdzisław Wdowiński    

text / tekst:

Zdzisław Wdowiński    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Mateusz Gawryś    

publisher / wydawca:

Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

148    

format / wymiary:

262 x 253 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

20234    

ISBN:

   

Imprint

ArtistZdzisław Wdowiński
TitleFoto-przygody
PublisherInstytut Wydawniczy Nasza Księgarnia
Published1965, Warszawa
Index

See also