27 June 2020

Stanisław Jankowski, ‘MDM Marszałkowska 1730-1954’ (1955)

Stanisław Jankowski, ‘MDM Marszałkowska 1730-1954’ (1955)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A propagandist, social realist story of rebuilding the centre of Warsaw after the destruction wrought by the Second World War. The album focuses, in particular, on a project which was pivotal to the communist authorities, the construction of the working-class Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (Marszałkowska Residential District; MDM). Jankowski’s compilation is preceded by a historical outline which makes it easier to perceive the scale of the changes to the fabric of the city which the communists were proposing. The documentation of the wartime ravages, the preparations for the reconstruction and the work in progress on the MDM constitute a fundamental part of this monumental album. In addition to the urban landscapes and architecture, a considerable number of the photos depict the life of the workers and the daily doings of Varsovians returning to their city.

  Propagandowa, socrealistyczna opowieść o odbudowie ze zniszczeń wojennych śródmieścia Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem centralnego projektu komunistycznych władz jakim była budowa robotniczej dzielnicy MDM (Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa). Opracowanie Jankowskiego poprzedza szkic historyczny, który pozwala lepiej dostrzec skalę zmian proponowanych w tkance miasta przez komunistów. Zasadniczą część monumentalnego albumu stanowi dokumentacja zniszczeń, przygotowań do odbudowy oraz postępów w budowie MDM. Oprócz pejzażu miasta i zdjęć architektury znaczna część fotografii przedstawia życie robotników oraz codzienność powracających do stolicy polski mieszkańców.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Stanisław Michał Jankowski was born in Warsaw in 1911 and he died there in 2002. An architect and urban planner, he graduated from the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology and, for many years, he worked for the Capital City Reconstruction Office established after the Second World War to oversee the rebuilding of Warsaw, which had been razed during the conflict. In photography, he was primarily interested in architecture and urban landscapes, including the documentation of Warsaw as it was reconstructed after the ravages wrought by the war.   Stanisław Michał Jankowski (ur. 1911, Warszawa – zm. 2002, Warszawa), architekt, urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wieloletni pracownik Biura Odbudowy Stolicy. W fotografii zainteresowany przede wszystkim architekturą oraz pejzażem miejskim, w tym dokumentacją odbudowy Warszawy ze zniszczeń wojennych.

bibliography / bibliografia:

https://culture.pl/en/work/mdm-marszalkowska-1730-1954    

author / autor:

Stanisław Jankowski [opracowanie]    

title / tytuł:

MDM Marszałkowska 1730-1954    

year of publication / data wydania:

1955    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig, Edward Falkowski, Jan Bułhak, Stanisław Jankowski, Władysław Piotrowski, Stefan Arczyński, Adam Kaczkowski, Edmund Kupiecki, Zbyszko Siemaszko, Władysław Sławny, Zdzisław Wdowiński i in.    

text / tekst:

Stanisław Jankowski, Adam Ważyk    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Andrzej Heidrich    

publisher / wydawca:

Czytelnik    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

376    

format / wymiary:

335 x 250 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna w obwolucie

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

20176    

ISBN:

   

Imprint

ArtistEdward Hartwig, Edward Falkowski, Jan Bułhak, Stanisław Jankowski, Władysław Piotrowski, Stefan Arczyński, Adam Kaczkowski, Edmund Kupiecki, Zbyszko Siemaszko, Władysław Sławny, Zdzisław Wdowiński
TitleMDM Marszałkowska 1730-1954
PublisherCzytelnik
Published1955, Warszawa
Index

See also