26 June 2020

Patryk Karbowski, ‘Miejsce przeznaczenia’ (2018)

Patryk Karbowski, ‘Miejsce przeznaczenia’ (2018)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A series of colour, documentary photos depicting Poland’s capital city from a stranger’s viewpoint. Views of Warsaw are permeated by genre scenes and details underscoring the alienation of young people dreaming of a career and a better future. As the book’s epigraph states, “It is estimated that more than half the inhabitants of Warsaw were born elsewhere”.   Cykl dokumentalnych kolorowych fotografii przedstawiających stolicę Polski z perspektywy przyjezdnego. Widoki Warszawy przenikają sceny rodzajowe i detale podkreślające alienację marzących o karierze i lepszej przyszłości młodych ludzi. “Szacuje się, że ponad połowa mieszkańców Warszawy urodziła się poza nią,” brzmi motto książki.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Patryk Karbowski (b. 1989) is a graduate of the Leon Schiller National Film, Theatre and Television School in Łódź, in central Poland and he teaches at the Akademia Fotografii (Photography Academy) in Warsaw. As a photographer, he creates records of the daily lives of the generation born after the fall of communism in Poland in 1989.   Partyk Karbowski (ur. 1989), absolwent PWSFTviT w Łodzi, wykładowca Akademii Fotografii w Warszawie, jako fotograf tworzy dokument życia codziennego pokolenia urodzonego po upadku komunizmu w Polsce.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Patryk Karbowski    

title / tytuł:

Destination   Miejsce przeznaczenia

year of publication / data wydania:

2018    

photographs / fotografie:

Patryk Karbowski    

text / tekst:

Marta Szarejko    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Martyna Wyrzykowska    

publisher / wydawca:

dlaczemu    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

80    

format / wymiary:

225 x 260 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda z obwolutą

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

400    

ISBN:

978-83-951148-2-3    

Imprint

ArtistPatryk Karbowski
TitleMiejsce przeznaczenia
Publisherdlaczemu
Published2018, Warszawa
Index

See also