26 June 2020

Jan Bułhak, ‘Wilno w fotografiach Jana Bułhaka’ (1924)

Jan Bułhak, ‘Wilno w fotografiach Jana Bułhaka’ (1924)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The first publication of photos by Bułhak, the album is laid out rather like a portfolio. It contains a selection of fine art photos showing views of Vilnius and fragments of architecture, including some of his most frequently duplicated shots, such as the interior of the Royal Chapel in Vilnius cathedral, to name but one.   Pierwsze albumowe, układem przypominające tekę, wydanie fotografii Jana Bułhaka. Wybór artystycznych ujęć widoków Wilna i fragmentów architektury, w tym najczęściej powielane fotografie m.in. wnętrza kaplicy królewskiej w katedrze.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Wilno w fotografiach Jana Bułhaka    

year of publication / data wydania:

1924    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak    

text / tekst:

   

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

cover design: Jerzy Hoppen   projekt okładki: Jerzy Hoppen

publisher / wydawca:

Wydawnictwo J. Mortkowicza, nakładem Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiegi w Wilnie i Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

44    

format / wymiary:

300 x 230 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka, wiązana

printing technique / technika druku:

druk typograficzny i światłodruk    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Bułhak
TitleWilno w fotografiach Jana Bułhaka
PublisherWydawnictwo J. Mortkowicza, nakładem Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiegi w Wilnie i Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie
Published1924, Wilno
Index

See also