23 June 2020

Jan Bułhak, ‘Album Ostrobramskie’ (1927)

Jan Bułhak, ‘Album Ostrobramskie’ (1927)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

Intended for the general public, the album is devotional and patriotic in nature. It features contemporary photographs and reproductions of historical paintings created by Bułhak. The book came out in the year that the Madonna in the famous and venerated painting of Our Lady of the Gate of Dawn in Vilnius was crowned. In addition to familiar shots of the Gate of Dawn, it contains photos of the painting and of votive offerings.   Popularne wydawnictwo o charakterze dewocyjno-patriotycznym ze współczesnymi fotografiami i reprodukcjami historycznych obrazów wykonanymi przez Jana Bułhaka, opublikowane w roku koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Oprócz znanych ujęć Ostrej Bramy zawiera również fotografie obrazu i wot.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Album Ostrobramskie    

year of publication / data wydania:

1927    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak    

text / tekst:

Mieczysław Limanowski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

projekt okładki: Stanisław Matusiak    

publisher / wydawca:

Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

48    

format / wymiary:

170 x 247 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

druk typograficzny, rotograwiura    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Bułhak
TitleAlbum Ostrobramskie
PublisherKsięgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego
Published1927, Wilno
Index

See also