23 June 2020

Cezary Bodzianowski, ‘Nicht Berühren Bitte’ (2008)

Cezary Bodzianowski, ‘Nicht Berühren Bitte’ (2008)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book, which was published to mark the fifth Berlin Biennale, portrays nameless interiors and views of Berlin, including Museum Island, the entrance to the metro on Alexander Platz and the Kunst-Werke, or KW Institute for Contemporary Art. Some of the photographs present performance art works given directly to the camera, with Bodzianowski lying down on elements of street furniture, hiding behind a tree, seemingly propping up the wall of a building and embodying the statue in Arnold Böcklin’s “Island of the Dead”.   Książka wydana przy okazji 5. Berlin Biennale przedstawia nieokreślone wnętrza i widoki Berlina (Wyspa Muzeów, wejście do metra przy Alexander Platz, Kunst-Werke itp.). Niektóre fotografie przedstawiają dokamerowe performance: artysta kładzie się na elementach małej architektury, chowa za drzewem, podtrzymuje ścianę budynku, wciela się w posąg z obrazu „Wyspa umarłych” Arnolda Böcklina.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Cezary Bodzianowski (b. 1968) is an artist, performer and creator of Neo-Dadaist activities and actions performed for the camera, which are most often recorded by his wife, Monika Chojnicka. Their witnesses and unconscious participants appear by chance.   Cezary Bodzianowski (ur. 1968) – artysta, performer, autor neo-dadaistycznych akcji dokamerowych rejestrowanych najczęściej przez żonę, Monikę Chojnicką. Świadkami i nieświadomymi uczestnikami działań artysty są przypadkowe osoby.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Cezary Bodzianowski    

title / tytuł:

Nicht Berühren Bitte    

year of publication / data wydania:

2008    

photographs / fotografie:

Cezary Bodzianowski i Monika Chojnicka    

text / tekst:

   

language / język:

English   angielski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

A Prior Magazine    

place of publication / miejsce wydania:

   

pages / liczba stron:

36    

format / wymiary:

210 x 295 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

600    

ISBN:

   

Imprint

ArtistCezary Bodzianowski
TitleNicht Berühren Bitte
PublisherA Prior Magazine
Published2008
Index

See also