26 June 2020

Andrzej J. Lech, ‘Kolekcja wrzesińska 2010’ (2011)

Andrzej J. Lech, ‘Kolekcja wrzesińska 2010’ (2011)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album presents seventy-one group portraits taken by Lech in the west-central town of Września. The subjects are active associations, local personalities and professional and social groups. The photographs were taken using a large-format camera, 7×17″ negatives and 1:1 prints, creating a social record with a formal dimension which contains echoes of nineteenth- and twentieth- century photographic studios.   71 portretów grupowych wykonanych przez autora w 2010 roku we Wrześni przedstawiających działające stowarzyszenia, miejscowe osobistości, grupy zawodowe i towarzyskie. Fotografie wykonane wielkoformatową kamerą na negatywach 7×17 cali i zreprodukowane w skali 1:1. Dokument społeczny w warstwie formalnej odwołujący się do XIX i XX-wiecznej fotografii zakładowej.

comments / uwagi:

The book was the second to be created under the Kolekcja Wrzesińska (Wrzesińska Collection) project. It was singled out for two commendations, for the publisher and graphic design, in the 2011 Most Beautiful Books of the Year competition.   Druga książka w ramach projektu Kolekcja Wrzesińska. Dwa wyróżnienia – dla wydawcy i za opracowanie graficzne – w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2011.

about the photographer / o fotografie:

Andrzej Jerzy Lech was born in Wrocław in 1955. He studied at the Fine Arts Photography Conservatory in Ostrava, Czechoslovakia/the Czech Republic, and became a member of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 2000. He is an adherent of the Polish ‘elementary photography’ trend, traditional analogue techniques and contact prints. During the nineteen eighties, he was involved with the Foto-Medium-Art Gallery in Wrocław in south-west Poland. He specialises in documentary and neo-pictorial photography and has been living and working in the USA since 1988.   Andrzej Jerzy Lech (ur. 1955, Wrocław) – fotograf, studiował na Wydziale Fotografii Artystycznej Konserwatorium Sztuki w Ostravie, od 2000 roku członek ZPAF. Zwolennik tzw. fotografii elementarnej, tradycyjnych technik analogowych i odbitek stykowych. W latach 1980. związany z wrocławską galerią Foto-Medium-Art, od 1988 roku mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w dokumencie i fotografii neopiktorialnej.

bibliography / bibliografia:

Polish Photobook blog    

author / autor:

Andrzej J. Lech    

title / tytuł:

Września Collection 2010   Kolekcja wrzesińska 2010

year of publication / data wydania:

2011    

photographs / fotografie:

Andrzej J. Lech    

text / tekst:

Piotr Komorowski, Andrzej J. Lech, Waldemar Śliwczyński, Lena Wicherkiewicz    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Tomasz Wojciechowski    

publisher / wydawca:

Wydawnictwo Kropka Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy    

place of publication / miejsce wydania:

Września    

pages / liczba stron:

162 (81 kart)    

format / wymiary:

320 x 495 x 35 mm    

binding / oprawa:

cartoon box with loose plates   teka z luźnymi planszami

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

978-83-89494-41-2    

Imprint

ArtistAndrzej J. Lech
TitleKolekcja wrzesińska 2010
PublisherWydawnictwo Kropka Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy
Published2011, Września
Index

See also