29 September 2020

[EN/CZ] ‘A Gap’ by Ján Mančuška at Hunt Kastner Gallery

[EN/CZ] ‘A Gap’ by Ján Mančuška at Hunt Kastner Gallery

[EN]

hunt kastner is very pleased to present a solo exhibition of work by Ján Mančuška, centered on a film installation from 2007 entitled “A Gap”.  The exhibition, organized in cooperation Meyer Riegger as part of the SUMO 2020 gallery co-op program, is the first time that the work has been exhibited since its premiere in 2007. Consisting of four simultaneous videos with soundtracks, the work was created specifically for Meyer Riegger’s gallery space and, characteristic of the artist’s practice, critically works with the method of constructing a story and the possibilities of transforming a space using dramatic structures. Here, Mančuška not only worked with the given space, but he also called on the audience to interact by forcing them to move throughout the space in order to understand the story.

In “A Gap”, the screenplay, characters and the film’s story were largely derived from the gallery floor plan. The story of three linked people (Ivan, Eva and the Other) meeting in relationships on varying emotional levels, is played out in three videos interspersed throughout the main gallery space.   An injury to the central character has him forgetting the previous events: it’s up to the others whether to reveal the actual state of things to him.  The protagonist featured in the last film (He) is separated from the other characters by the gap of an empty room; isolated from the others and the main story line, his link to the other characters only occurs indirectly at the very end of the film.

The film’s story is gradually presented in four videos, which all play simultaneously; each representing one character and positioned independently of each other in the space. Time gaps initially separate individual scenes and the viewer can easily move from one film to the next and follow the sequence the film’s story. As the tempo gradually speeds up, the sequences of each narrative begin to overlap until it reaches the point when all the videos are playing at the same time. To understand the full story, all the dramatic links of the characters must be watched and the viewer is forced to return back to each character again and again, and to use their memory to construct the film’s full story. All of this is played out in the film’s gaps, just as the gap is the theme of the film itself. The gallery’s physical space also has a gap that becomes a passageway between the video projections, thereby materializing the void.

Created specifically for the Meyer Riegger gallery space in Karlsruhe, “A Gap”, presented a unique choice and challenge to re-exhibit, as Mančuška himself knew it would be.  We had to both recreate and to readdress the corresponding space in order for the work to be comprehensible. In working through how to most faithfully re-exhibit this installation thirteen years later, we are indebted to the Ján Mančuška Estate, and to the artist and close friend of Mančuška, Tomáš Svoboda, who provided us with invaluable insight, assistance and expertise.

Ján Mančuška (b. 1972, Bratislava – d. 2011, Prague) appeared on the Czech art scene in the late 1990s, together with a group of fellow students from AVU as the Headless Horseman collective (Josef Bolf, Jan Šerých and Tomáš Vaněk).  A 2004 laureate of the Jindřich Chalupecký Award for young artists, he early on established himself as a unique voice on the international art scene as well.  His art works are part of major institutional collections, such as the Centre Pompidou in Paris and MoMa in New York, and his work has been featured at the Czech and Slovak Pavilion of the 51st Venice Biennale (2005), Frankfurter Kunstverein (2007), Kunsthalle Basel (2008), and the posthumous exhibition “First Retrospective” at the Prague City Gallery and Slovak National Gallery in 2015.

Ján Mančuška, 'A Gap', 2020, at hunt kastner Prague
Ján Mančuška, 'A Gap', still from the video, courtesy of Meyer Riegger Berlin, Berlin/Karlsruhe
Ján Mančuška, 'A Gap', still from the video, courtesy of Meyer Riegger Berlin, Berlin/Karlsruhe
Ján Mančuška, 'A Gap', 2020, at hunt kastner Prague
Ján Mančuška, 'A Gap', 2020, at hunt kastner Prague
Ján Mančuška, 'A Gap', 2020, at hunt kastner Prague
Ján Mančuška, 'A Gap', 2020, at hunt kastner Prague
Ján Mančuška, 'A Gap', 2020, at hunt kastner Prague
Ján Mančuška, 'A Gap', still from the video, courtesy of Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe

[CZ]

Galerie hunt kastner s potěšením uvádí samostatnou výstavu Jána Mančušky, představující filmovou instalaci z roku 2007 s názvem „Mezera“ (A Gap). Výstavu pořádáme ve spolupráci s galerií Meyer Riegger v rámci programu mezigalerijní spolupráce SUMO 2020. Zároveň jde o první vystavení tohoto díla od jeho prvního uvedení v roce 2007.  Toto dílo se skládá ze čtyř simultánních ozvučených videí a bylo vytvořeno přímo pro galerijní prostor Meyer Riegger. Jak je u autora typické, pracuje se v něm kriticky s metodou konstrukce příběhu a s možnostmi transformace prostoru prostřednictvím využití dramatických postupů. Mančuška v tomto případě nepracoval pouze s prostorem galerie, ale vybízel rovněž návštěvníky k interakci tím, že k pochopení příběhu bylo nutné pohybovat se v prostoru.

Scénář, postavy a příběh filmů tvořících instalaci „Mezera“ vycházely zejména z půdorysu galerie. Příběh setkání vztahů tří propojených osob (Ivana, Evy a Jiného) na různých emočních rovinách se v galerijním prostoru odvíjí prostřednictvím tří různých videí. Protagonista v důsledku zranění zapomněl na dřívější události, takže mu ostatní dva aktéři musí vysvětlovat skutečný stav věcí. Postava z posledního filmu (On) je od ostatních oddělena prostřednictvím mezery v podobě prázdné místnosti – je odsouzena k samotě a stojí mimo hlavní příběhovou linku. Spojitost této postavy s ostatními postavami se odhaluje pouze nepřímo a teprve v závěru filmu.

Čtyři videa, nacházející se odděleně v různých prostorách galerie, představují čtyři různé postavy. Jsou to: Ivan, Eva, Jiný a On. Všechna videa hrají zároveň. Příběh filmu postupně vypráví každá ze čtyř postav, jež se však nacházejí v různých prostorách. Zpočátku jsou mezi jednotlivými scénami mezery a divák má šanci se přesouvat z místnosti do místnosti a sledovat příběhovou linku. Tempo vyprávění se však postupně zrychluje, narativní sekvence se začínají překrývat, a nakonec všechna videa hrají zároveň. K pochopení příběhu je nutné sledovat vazby všech postav, takže se divák musí znovu a znovu vracet k jednotlivým postavám a pro sestavení celého příběhu využívat vlastní paměť. To vše se odehrává v mezerách ve filmu, přičemž mezera je zároveň tématem samotného filmu. Mezerou je ale i fyzický prostor galerie, jenž se stává průchodem mezi jednotlivými projekcemi, což vede ke zhmotnění prázdna.

Rozhodnutí o novém vystavení tohoto díla, vytvořeného původně speciálně pro galerii Meyer Riegger z Karlsruhe, a jeho instalace představovaly jedinečnou výzvu, čehož si sám autor byl dobře vědom. Našim úkolem bylo znovu vytvořit a přeorganizovat stávající prostor tak, aby dílo bylo srozumitelné. Při úvahách nad tím, jak třináct let po jejím vzniku co nejvěrněji vystavit tuto instalaci, nám poskytla neocenitelnou pomoc jednak organizace Ján Mančuška Estate a zejména pak také umělec a Mačuškův blízký přítel Tomáš Svoboda, který nám zprostředkoval svůj neocenitelný vhled do problému, pomoc a odborné znalosti.

Ján Mančuška (1972 Bratislava – 2011 Praha) se na české umělecké scéně objevil koncem 90. let společně se skupinou spolužáků z AVU pod hlavičkou umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (dalšími členy byli Josef Bolf, Jan Šerých a Tomáš Vaněk). Tento laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2004 se velmi záhy stal jedinečným hlasem na mezinárodní umělecké scéně. Jeho díla se nacházejí ve sbírkách významných světových institucí, jako je například pařížské Centre Pompidou či newyorské MoMa. Jeho díla byla vystavena rovněž v československém pavilonu na 51. Bienále v Benátkách (2005), ve Frankfurter Kunstverein (2007), Kunsthalle Basel (2008), a posmrtná výstava se pod názvem „První retrospektiva“ v roce 2015 uskutečnila v pražské GHMP a bratislavské SNG.

Imprint

ArtistJán Mančuška
Place / venuehunt kastner, Prague, Czechia
Dates5 September – 17 October 2020
PhotosOndrej Polak
Websitehuntkastner.com
Index

See also